College stelt tijdelijke stop principeverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen in

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het college heeft besloten tot een tijdelijke stop op het in behandeling nemen van principeverzoeken en aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen. Voor zowel principeverzoeken als bestemmingsplanwijzigingen geldt de tijdelijke stop tot 1 juli 2023.

Met een principeverzoek onderzoek je de haalbaarheid van jouw bouw- of bedrijfsplannen. Daarom staat een principeverzoek ook wel bekend als “vooroverleg”. Een bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeente. “Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan is het mogelijk een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen”, schrijft het college. Op de foto de drie wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Voor zowel principeverzoeken als bestemmingsplanwijzigingen geldt nu dus een tijdelijke stop tot 1 juli 2023. College: “Principeverzoeken als bestemmingsplanwijzigingen die zijn ingediend voor 1 december 2022 handelen wij nog af. Dient u toch een verzoek of aanvraag in dan plaatsen wij deze op een wachtlijst en behandelen we deze weer vanaf 1 juli 2023.”

Redenen
Het college werkt aan de invoering van de Omgevingswet. “Deze wet is in voorbereiding en bundelt alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daardoor wordt de wetgeving duidelijker en overzichtelijker. De wet heeft ook gevolgen voor de werkwijze binnen de gemeente als het gaat om vergunningverlening en het proces rondom het bestemmingsplan. Er lopen veel bouwprojecten in onze gemeente en dat leidt tot de nodige principeverzoeken en aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen. Enerzijds is dit een mooie ontwikkeling. Anderzijds legt dit een flink beslag op de personele capaciteit van onze kleine gemeentelijke organisatie.”, aldus het college. Met de tijdelijke stop op het in behandeling nemen van principeverzoeken en aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen maken zij personele capaciteit vrij om een goede invoering van de Omgevingswet mogelijk te maken.

Voorkomen
Ook hebben aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging een lange voorbereidingstijd. “Op het moment dat u een aanvraag indient, is de aanvraag namelijk nog niet gereed om als ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. De aanvraag moet eerst zowel in- als extern worden beoordeeld, waarbij in de regel meerdere ‘correctierondes’ nodig zijn”, bericht het college. De huidige inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2023. Aanvragen die op of na die datum nog niet als ontwerpbestemmingsplan ter inzage zijn gelegd, moeten voldoen aan de regels uit de Omgevingswet. College: “Met de tijdelijke stop voorkomen we dat als de behandeling niet gereed is voor 1 juli 2023 uw aanvraag tijdens de behandeling moet worden ‘omgebouwd’ tot een wijziging van het omgevingsplan (onder de Omgevingswet) waarvan u de kosten betaalt. Aanvragen behandelen we vanaf 1 juli 2023 volgens de Omgevingswet.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld