College van B & W verdeelt portefeuilles voor periode 2022 – 2026

(© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het College van B & W heeft de portefeuilles voor de komende raadsperiode verdeeld. Grote wijzigingen in vergelijking met het voorgaande college zijn er niet. 

Het College van B & W met v.l.n.r. gemeentesecretaris Johan de Jager, wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie), wethouder Trudy Baggerman (T@B), wethouder Arjan Meerkerk (SGP) en burgemeester Dirk Heijkoop (CDA). (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

De verdeling ziet er als volgt uit:

Dirk Heijkoop (CDA), burgemeester
• Openbare orde en Veiligheid
• Bedrijfsvoering en Facilitaire zaken
• Dienstverlening
• Communicatie
• Personeel en Organisatie

Trudy Baggerman (T@B), wethouder en 1e loco-burgemeester
• Sociaal domein, Zorg en Welzijn
• Wonen
• Ruimtelijke ordening
• Gemeentelijk vastgoed

Arjan Meerkerk (SGP), wethouder en 2e loco-burgemeester
• Financiën
• Verkeer, Vervoer en Bereikbaarheid
• Openbare werken
• Onderwijs

Jan Nederveen (ChristenUnie), wethouder en 3e loco-burgemeester
• Duurzaamheid en Milieu
• Omgevingswet
• Sport, Cultuur, Toerisme en Recreatie
• Participatie
• Economie
• Maatschappelijke agenda (MAG)

Plaats een reactie

*=Verplicht veld