Collegeleden praten met boeren op agrarisch bedrijf en gemeente maakt excuses

SLIEDRECHT – De stikstofproblematiek zorgt voor een gevoel van onrecht en onzekerheid. Dat kwam nogeens naar voren in het gesprek dat burgemeester Dirk Heijkoop (CDA) en wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) dinsdagavond 12 juli 2022 hadden met een aantal boeren op een agrarisch bedrijf hadden. De gemeente bericht daar dinsdag 19 juli 2022 over. “Stikstof is de aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Maar het is goed om ook over andere onderwerpen die jullie raken te praten. We hebben dat de afgelopen tijd onvoldoende gedaan”, aldus Nederveen.

Ook in Hardinxveld-Giessendam zijn de protesten van de boeren zichtbaar, zoals hier bij de rotonde in de Peulenlaan / Wieling. (Foto Hans van der Aa / HG24)(Archieffoto Hans van der Aa / HG24)

Door de hoge opkomst bleek de binnenruimte te klein en vond het gesprek op het erf plaats. Sommige boeren waren met twee of drie generaties aanwezig. 

Excuses
Heijkoop leidde het gesprek in en sprak zijn begrip uit voor de gevoelens die bij de boeren en hun families leven. Daarna nam wethouder Nederveen het woord. Hij gaf aan echt verheugd te zijn met deze hoge opkomst waaruit wel blijkt dat de wens voor dit gesprek wederzijds is, waarbij hij excuses maakte voor een eerdere uitspraak over het aantal boerenbedrijven in Hardinxveld-Giessendam.

Onjuiste informatie
Eénvan de boeren verwoordde wat de door het kabinet gepresenteerde aanpak teweegbrengt: “Het voelt als onrecht wat ons nu aangedaan wordt. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee, juist ook voor de jongere generatie. Daarbij komt nog dat er veel eenzijdige en onjuiste informatie in de media verschijnt.” Een voorbeeld wat er dan fout in de media komt, gaf hij niet. Het gevoel werd volgens de gemeente wel gedeeld door de andere aanwezigen.

Pilots
Er werden vervolgens verschillende suggesties gedaan die bij kunnen dragen aan een oplossing, waaronder het breder toepassen van succesvolle pilots op het gebied van innovatie en het beter betrekken van boeren bij natuurbeheer. Eén van de boeren heeft met een proeftuin meegedaan. Daar werd zonder investeringen al een reductie van 20% stikstofuitstoot gerealiseerd.

Steun nodig
Wethouder Nederveen deed de oproep om aan te sluiten bij de initiatieven die nu al lopen binnen de gemeente Molenlanden. “Zo ontstaat er een sterk collectief vanuit de hele Alblasserwaard richting provincie en Rijk”, bericht de gemeente. Anderzijds gaven de boeren aan dat ook de steun vanuit het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam nodig is.

Vervolg
Naast de stikstofproblematiek is er onder andere gesproken over de woningbouwopgave, energieopwekking en natuurcompensatie en -beheer. Zowel de boeren als de gemeente gaven aan dat er vaker met elkaar opgetrokken moet worden. Het gesprek krijgt daarom zeker een vervolg.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld