Column: De publieke tribune

Heeft u al een plaatsje gevonden op de publieke tribune? Elke maand kunt u als inwoner plaatsnemen op de publieke tribune in de raadzaal om zo de gemeente-raadsvergadering bij te wonen. Gemiddeld vergadert de raad twee keer per maand, op donderdagavond, over allerlei onderwerpen die u en mij aangaan. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om mee te luisteren. Ik nodig u van harte uit om eens bij een vergadering aanwezig te zijn.

De gemeenteraad kent drie vergadermodellen: De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit. De Ontmoeting is vooral gericht op het informeren van inwoners en de gemeenteraad. Dit kan op verschillende manieren. Zoals een ambtenaar die een project presenteert of een bestuurder die iets vertelt over een onderwerp uit zijn of haar portefeuille. U en de raadsleden kunnen vragen stellen of opmerkingen maken over deze onderwerpen. Op deze manier nemen we u en de gemeenteraad mee in wat de organisatie doet. Daarnaast bereiden we de gemeenteraad voor op het nemen van een besluit.

Tijdens Het Debat vertellen raadsleden wat zij van de onderwerpen op de agenda vinden en wat het standpunt van de fracties is. We noemen dit ook wel het politiek debat. Het Besluit is de vergadering waarin besluiten genomen worden. Het college van B&W geeft hier vervolgens verder uitvoering aan.

Weet u dat de raadsbijeenkomsten ook via een livestream te volgen zijn? Dit kan via de website van de gemeente. Gemiddeld volgen 40 tot 50 inwoners de raadsvergaderingen digitaal. Ook worden de vergaderingen achteraf nog ongeveer 140 keer bekeken. Het kan ook voor u interessant zijn om van deze techniek gebruik te maken. Zo kunt u kennismaken met de manier van vergaderen en leert u meer over de gemeenteraad; gewoon vanuit huis. Ik hoop dat u, na het digitaal volgen van een vergadering, de stap maakt om ook eens plaats te nemen op de echte publieke tribune.

Ik hoop u binnenkort te zien bij een raadsvergadering!

Dirk Heijkoop
burgemeester gemeente Hardinxveld-Giessendam

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op: de column is echt een column en geen ingezonden brief)

Plaats een reactie

*=Verplicht veld