Drukbezochte informatieavond over aanleg van nieuw boezemkanaal

door ArieJan van Termeij
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Veel inwoners kwamen donderdagavond 12 oktober 2023 naar een informatieavond over een nieuw aan te leggen boezemkanaal. De avond was georganiseerd door Waterschap Rivierenland in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat.

Thema van de avond was het integraal gebiedsplan in combinatie met de haalbaarheidsstudie met betrekking op de aanleg van een nieuw boezemkanaal en nieuw gemaal. En het aanleggen van een zonneveld en de daarbij behorende natuurontwikkeling. (Foto ArieJan van Termeij / HG24)

Tekst gaat verder onder X-bericht.

De avond werd geopend door Richard Schmull, omgevingsmanager van het waterschap. De vele belangstellende konden na de introductie, zich aan de hand van tekening op de tafels, op de hoogte stellen van de herinrichting poldersysteem met de aanleg van de nieuwe watergang en poldergemaal. Zo komen er o.a. kunstwerken als een brug bij het Pelgrimspad de Achterdijk en een brug voor het spoor van de MerwedeLingeLijn. Ook was er inzicht in de locatie voor veertien hectare zonneveldgebied, waarbij er een integraal plan is voor ruimte voor de natuur.

Uitvoering plan
Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door het Waterschap Rivierenland in samenwerking met zonneveld ’t Groene Hartinghof, de provincie Zuid Holland en de gemeente Hardinxveld Giessendam. Eind 2023 wordt er een besluit genomen over het haalbaarheidsplan en een keuze uit de twee tracés. De planuitwerkingsfase duurt naar verwachting tot medio 2025. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland in de periode 2026-2029

Plaats een reactie

*=Verplicht veld