Foto’s landschapswedstrijd in museum De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het project Denkend aan Holland is met succes afgesloten, maar eigenlijk zou het volgens de organisatoren geen einddatum moeten hebben. Dat project bevatte zo’n tien onderdelen, waarin het prachtige landschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de hoofdrol speelde. 

De winnende foto kwam van Corrie Noordergraaf. Ook dit maakt deel uit van het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

De formele afwikkeling kostte veel tijd en energie, maar inmiddels zijn alle subsidiabele kosten in beeld. Wat dit onderdeel betreft is het totaalproject Groen Verbindt een succes. Het project ressorteerde onder de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker en was vooral bedoeld om het prachtige landschap van de streek nog meer tussen ieders oren te krijgen. “Want het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een prachtige streek. Veel te mooi om zomaar te veronachtzamen”, vindt de organisatie.

Water, wind en wolken
Het laatste onderdeel is onlangs afgesloten. Dat was de jurering van de fotowedstrijd, die in 2021-2022 een groot aantal unieke landschapsbeelden opleverde. De vijf prijswinnaars waren Ad Kraaijeveld, Alie Kroon, Corrie Noordergraaf, Ina Thies en John Tomey. De ingezonden foto’s van deze tweede wedstrijd (de eerste wedstrijd was in 2018 – red.) zijn tot en met zaterdag 25 maart 2023 te zien in Museum De Koperen Knop aan Binnendams 6.

Presentaties en boek
Andere activiteiten in dit laatste afrondende stadium waren het beschikbaar stellen van presentaties van landschapsfoto’s uit het gebied aan historische en vergelijkbare verenigingen. Daarnaast was het medio 2022 verschenen boek Weids Wandelen een groot succes. Daarin staan 32 relatief korte wandelingen beschreven door de weilanden en de dorpen in de streek. Inmiddels beleeft dit handzame boekje een tweede druk, dat voor € 12,50 te koop is bij de boekhandel.

Financiering
Het slagen van het totale project is vooral ook te danken aan de royale externe financiering. Dat begon met een bijdrage uit het totaalproject Groen Verbindt van eerst 25 en later 50% van de totale kosten. De gemeente Molenlanden stelde vervolgens een mooi bedrag beschikbaar en er waren toezeggingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en Utrecht. Ook de A.A. de Haanstichting gaf een subsidie en er waren enkele donaties van onder meer kringloop De Cirkel te Hardinxveld-Giessendam.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld