Gemeente: ‘Adopteren groen onder voorwaarden mogelijk in loop van dit jaar’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam denkt dat het in de loop van dit jaar mogelijk wordt voor inwoners om onder voorwaarden groen te adopteren. Verder wordt nagedacht over een andere invulling van de rotondes en worden er bomen geplant aan de Koningin Wilhelminalaan in Boven-Hardinxveld, ter hoogte van woonzorgcentrum De Lange Wei.

Deze foto werd gemaakt tijdens de Nationale Boomfeestdag. In april 2022 stelde de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2022-2032 vast. Daarin staat hoe de gemeente de komende jaren het openbare groen gaat onderhouden en beheren. Voor de uitvoering van het groenbeleidsplan is voor dit jaar een uitvoeringsplan opgesteld. (Archieffoto Peter Donk / HG24) 

Het jaar 2023 wordt volgens de gemeente gebruikt om een plan te maken hoe er meer kleur en fleur kan worden aangebracht. Daarnaast wordt gekeken hoe en waar oevers en bermen kunnen worden aangepast, zodat meer biodiversiteit ontstaat. Tot slot wordt gekeken op welke plekken in de gemeente overbodige verharding ligt. Op deze plaatsen kan meer groen worden aangelegd. Dit jaar worden enkele plannen en projecten voorbereid die in 2024 worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het herzien van het bomenbeleidsplan en de tweede fase (oeverzone Buiten Giessen) in het Peulenpark.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld