Gemeenteraad geeft opdracht tot vervolgonderzoek Deloitte/de Reeder

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In de tweede helft van 2020 voerden Deloitte/de Reeder een onderzoek uit naar de dienstverlening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een adviesrapport opgesteld. In de afgelopen twee jaar is de gemeente aan de slag gegaan met de aanbevelingen van Deloitte/de Reeder. De gemeenteraad wil graag weten wat de stand van zaken is en heeft Deloitte/de Reeder de opdracht gegeven om een vervolgonderzoek uit te voeren. Dat bericht de gemeente Hardinxveld-Giessendam dinsdag 30 mei 2023.

“Het onderzoek van 2020 kan gezien worden als een 0-meting. De gemeenteraad wil graag weten waar de gemeentelijke organisatie nu staat”, aldus burgemeester Dirk Heijkoop (CDA). (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Uit het onderzoek van 2020 kwam naar voren dat het belangrijk was om rust, regie en relatie terug te brengen in de gemeentelijke organisatie. De afgelopen jaren is gewerkt aan het uitbreiden van de personele bezetting en werd de sturing in de organisatie anders ingevuld. Burgemeester Dirk Heijkoop: “Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van de organisatie en het bestuur. Zo is het model van een netwerkorganisatie ingericht en zijn er stappen gezet om de interne cultuur te formaliseren. Momenteel wordt nog invulling gegeven aan wat meer robuustheid voor de toekomst.”

Opdracht gemeenteraad
In 2021 heeft de gemeenteraad structureel €503.000,- en incidenteel €1.275.000,- aan de personeelsbegroting toegevoegd. De gemeenteraad wil vanuit zijn controlerende rol weten of het beschikbaar gestelde geld op de juiste manier uitgegeven is. Ook wil de raad graag weten:
• Waar staat de organisatie in haar ontwikkeling?
• Wat is er verder nog nodig om de organisatie toekomstbestendig te laten zijn?

Resultaten verwacht
Het onderzoek bestaat uit interviews en documentstudie. De interviews staan gepland in juni en juli. De verwachting is dat het onderzoek in september 2023 is afgerond.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld