Gemeenteraad samen voor De Ontmoeting

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 is donderdag 15 september 2022 een samenkomst van de gemeenteraad. Op de agenda staat De Ontmoeting, aanvang 19.30 uur in de raadzaal en hier rechtstreeks te volgen.

Het gemeentehuis met de raadzaal van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. (Foto Peter Donk / HG24)

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om onder het genot van een kopje koffie vragen te stellen aan lede van het College van B & W, leden van de gemeenteraad en aanwezige ambtenaren.

Agenda
Vanaf 19.30 uur is er spreekrecht voor aanwezig publiek. Daarna wordt bijgepraat over bestemmingsplan ‘t Oog Wonen fase 1. Donderdag 22 september staat in Debat en Besluit de besluitvorming gepland over het ontwerp-bestemmingsplan ‘t Oog Wonen, fase 1. Vooruitlopend hierop geeft de portefeuillehouder een korte toelichting. Vervolgens komt het mobiliteitsplan aan de orde. De eerste stap is om door middel van een online enquête informatie op te halen bij de bewoners. Tijdens de bijeenkomst geeft Goudappel een toelichting. Na een schorsing staat de Omgevingswet op het programma. Naar verwachting treedt deze op 1 januari 2023 in werking. Een Omgevingswet-deskundige voorziet de raad van kennis over deze wet, met name gericht op de ambities, instrumenten, beleidscyclus en transitiefase en de rol / bevoegdheden. Tot slot komt de herijking WMO, Minimabeleid en Schuldhulpverlening aan de orde. Met ingang van 1 januari 2022 is de Drechtraad opgeheven en de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden omgevormd tot de GR Sociaal (GRS). Met deze wijziging is de inhoudelijke sturing van de gemeenten op de GR versterkt, en komt er met de herijkingen WMO, Minimabeleid en Schuldhulpverlening voor Hardinxveld-Giessendam specifiek maatwerk in het beleid en de uitvoering van de Sociale Dienst Drechtsteden. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld