GGD ZHZ: ‘Ruim helft jongvolwassenen in regio ervaart psychische klachten’

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – Meer dan de helft (54%) van de jongvolwassenen in de regio Zuid-Holland Zuid geeft aan psychische klachten te ervaren. Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een landelijk onderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen door Netwerk GOR in de periode april tot en met augustus 2022. In de regio Zuid-Holland Zuid namen bijna 1.800 jongvolwassenen daaraan deel.

De resultaten in onze regio zijn in lijn met het landelijke beeld. In Nederland ligt het percentage op 53%. Vrouwen ervaren vaker psychische klachten dan mannen. (Stockfoto)

Bijna tweederde (64%) van de jongvolwassenen in de regio voelt zich enigszins tot sterk eenzaam, landelijk is dit 63%. Vooral vrouwen en jongvolwassenen met een laag opleidingsniveau voelen zich eenzaam. Zowel emotionele (71%) als sociale eenzaamheid (62%) komt veel voor onder jongvolwassenen in de regio. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis aan relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is aan contacten met vrienden, familie en kennissen. Een deelnemer van het landelijk aanvullende onderzoek zei over eenzaamheid in de coronaperiode: “Ik heb me ook in die periode best wel alleen gevoeld. Want ook al kan je met vrienden dan wel bellen, dat is toch anders dan dat je echt bij elkaar bent.”

Hulp of steun nodig
Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Zes op de tien jongvolwassenen (60%) in de regio had door de coronaperiode hulp of steun nodig. Dit percentage is lager dan in Nederland (64%). Jongvolwassenen hadden met name hulp of steun nodig omdat zij niet lekker in hun vel zaten (43%; NL 46%). Een jongvolwassene zei in het landelijk aanvullend onderzoek hierover: “Er is niet echt begrip dat er nog een hele nasleep is voor veel mensen. Die druk die is wel merkbaar van ‘oh alles is weer open dus iedereen moet gewoon weer hard meedoen’.” Als jongvolwassenen een probleem hebben, of ergens mee zitten, kunnen de meesten (89%) bij iemand terecht.

Stressvolle gebeurtenissen
53% van de jongvolwassenen in de regio en landelijk geeft aan meestal snel te herstellen na een moeilijke periode. Ongeveer een derde vindt het moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan (ZHZ: 34%, NL: 31%). De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen zijn herkenbaar voor de collega’s van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) en de Matchmakers. Het aantal voortijdig schoolverlaters over schooljaar 2021/2022 is zorgelijk hoog, daarnaast ziet LVS een grote stijging van het aantal meldingen bij leerplicht. Hierbij neem de complexiteit toe, wat onder andere toe te schrijven is aan de stijging van problemen met de mentale gezondheid. “De resultaten van dit onderzoek laten zien dat meer actie écht noodzakelijk is”, zegt Cees Vermeer, directeur van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ. Een jongvolwassene uit het landelijk aanvullend onderzoek gaf aan geworsteld te hebben met de beperkingen in het dagelijks leven tijdens de coronaperiode. “Hoe kom ik fatsoenlijk terug in de samenleving. Hoe bouw ik mijn leven weer op.”

Psychische klachten
Voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten, is het belangrijk om hier niet zelf mee door te blijven lopen, maar dat je in gesprek gaat met iemand. Dat kan iemand zijn uit je familie, vrienden, de huisarts maar ook school of werkgever. Meer informatie voor jongvolwassen is ook te vinden op de websites van MIND Us en MIND Young. Ook de luisterlijn kan hulp bieden: Neem contact op met tel. 088-0767000 of chat op de Luisterlijn

Verantwoordelijkheid
Mensen uit de directe omgeving, zoals ouders en vrienden, doen er goed aan zelf in gesprek te gaan met de persoon in kwestie. Zij kunnen voor advies terecht bij de huisarts, het RIVM, het Trimbos-instituut of bij het plaatselijk sociaal wijkteam/jeugdteam en in geval van zelfmoordgedachten bij 113 Zelfmoordpreventie. Ook school en/of de werkgever heeft een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de jongvolwassene. Ook voor hun geldt, dat ze het gesprek met de persoon in kwestie aan kunnen gaan. Voor informatie kunnen ze terecht op de site van het Trimbos-instituut. Daarnaast kunnen scholen en werkgevers terecht voor deskundigheidsbevordering op dit thema bij de GGD Zuid-Holland Zuid via gb@ggdzhz.nl

Samenwerking onderzoek
De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Daarbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld