GGD Zuid-Holland Zuid komt met hitte- en gezondheidsadviezen

DORDRECHT / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Tijdens een langere periode van aanhoudende hitte, zoals bij een hittegolf, zijn ouderen, kinderen, zieken en mensen met diabetes en hart-, vaat- en longaandoeningen extra kwetsbaar voor oververhitting en uitdroging. Komende dagen is het erg warm. De GGD Zuid-Holland Zuid komt daarom met een aantal hitte- en gezondheidsadviezen.

Drink voldoende! Bij blootstelling aan temperaturen vanaf 27°C kunnen vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en benauwdheid optreden. Vooral bij mensen met hart-en vaatziekten neemt bij deze temperaturen de kans op het optreden van een hart- of herseninfarct toe. (Stockfoto)

Bij hogere omgevingstemperaturen kan het lichaam opgewarmd raken. Deze oververhitting van het menselijk lichaam kan optreden wanneer de warmte in het lichaam niet meer voldoende kan worden afgevoerd.

Ouderen
Oververhitting kan leiden tot uitputting, ontstaan door vocht- en/of zoutverlies. Symptomen van oververhitting en uitdroging minder plassen en donkergele urine, hevige dorst, vermoeidheid, duizeligheid, uitputting, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, verwardheid, spierkramp, huidaandoeningen, zoals jeuk en blaasjes, hoofdpijn, misselijkheid en diarree, snelle hartslag, stuiptrekkingen en verlies van bewustzijn. Ouderen vormen een risicogroep omdat zij doorgaans hun lichaamstemperatuur minder goed kunnen regelen, en sneller kunnen uitdrogen doordat ze minder drinken. Dit komt o.m. doordat hun dorstgevoel afneemt.

Zorg voor elkaar
De GGD adviseert in warme periodes goed op jezelf, maar ook op anderen te letten. Door een oogje in het zeil te houden, kunnen ernstige situaties worden voorkomen. Ook medewerkers/beheerders van woningbouwverenigingen en medewerkers van verpleeghuizen moeten bij aanhoudende hitte risicogroepen volgens de GGD extra in de gaten houden. Als zich toch (ernstige) gezondheidsklachten voordoen, moet je naar de huisarts of in acute nood 112 bellen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld