Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt; Twee mensen hogere onderscheiding

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In het gemeentehuis van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is dinsdagmorgen 26 april 2022 een vijftal inwoners onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding (KO). Altijd een verrassing voor de mensen zelf en ieder jaar voor Koningsdag weer een feestelijke gebeurtenis. Twee van de vijf, oud-wethouder Theo Boerman en radar in een vrijwilligersnetwerk Peter van Wijngaarden, werden onderscheiden met Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hier staan de vijf gedecoreerden samen met burgemeester Dirk Heijkoop op de foto. (Foto Peter Donk / HG24)

Teunis Boerman (1958)
Er zijn niet veel mensen, die kunnen zeggen dat zij na 16 jaar raadslid te zijn geweest, ook nog eens 16 jaar wethouder werden. Theo Boerman (SGP) is een uniek persoon. Voor het raadslidmaatschap is hij in 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “In 2006 trad hij aan als wethouder in een Hardinxveld-Giessendam, dat op dat moment in financieel zwaar weer verkeerde. Hij schuwde er niet voor om impopulaire maatregelen te nemen, zoals het verhogen van de gemeentelijke belasting, om de dreiging van artikel 12 (van de financiële-verhoudingswet) of andere maatregelen die de autonomie van de gemeente zouden beperken. Daardoor bereikte hij wel dat Hardinxveld-Giessendam weer financieel gezond werd en kon hij toch de scholenstrook (het project dat de problemen veroorzaakt had) laten realiseren, die niet alleen voor ons dorp belangrijk was, maar voor de hele regio”, sprak burgemeester Dirk Heijkoop in een volle raadzaal, “Dit soort maatregelen vielen hem wel zwaar, vooral als je ook in het dorp woont; je neemt liever populaire beslissingen, maar als een goed bestuurder overzag hij het geheel. Zijn bestuurlijk inzicht, hij heeft altijd naast het belang van zijn partij en van het dorp, het belang van de regio voor ogen, is prijzenswaardig.” Vanwege zijn grote inzet voor zaken die er voor hem toe doen en zijn vermogen om alles
duidelijk voor iedereen uiteen te zetten, lukte het hem volgens Heijkoop bijna altijd om iedereen in processen mee te nemen en zaken tot een goed einde te brengen. Heijkoop somde een aantal grote projecten op, waaraan Boerman een bijdrage had geleverd en reikte hem namens de koning de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit. Heijkoop: “Vanwege de bijzondere verdiensten, betrokkenheid en buitengewoon bijzondere inzet in zijn politieke loopbaan voor de samenleving in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de regio Drechtsteden.”

Jan Nederveen (niet bekendgemaakt)
Voor Jan Nederveen geldt volgens Heijkoop het principe, dat hij niet alleen op de wereld is. “Hij is altijd betrokken geweest bij zijn medemens en de samenleving en heeft zich op de terreinen waar zijn talenten het beste naar voren kwamen, hiervoor ingezet. Daarbij moet worden gedacht aan kerk, politiek en school”, sprak Heijkoop. Op jonge leeftijd, 18 jaar, is hij een paar jaar voorzitter geweest van de jongerenorganisatie van het Gereformeerd Politiek Verbond, de voorloper van de ChristenUnie, in de regio Linge, Lek en Merwede, daarna is hij in Kapelle, Zeeland, betrokken geweest bij de oprichting van de ChristenUnie om na zijn verhuizing terug naar Hardinxveld-Giessendam in 2006 raadslid te worden. Nederveen heeft zich gedurende 12 jaar ingezet als raadslid namens de ChristenUnie voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam en haar inwoners in de periode van 2006 – 2018. De heer Jan Nederveen heeft in voornoemde periode zijn deskundigheid ingebracht in een aantal commissies. Nederveen was in 2014 en 2018 ook lijsttrekker voor de Christen Unie. Heijkoop: “Maar ook op andere vlakken is hij actief bezig. Met zijn vriendenclub, ontstaan uit een voormalig buurtcafé Ep&Vloet, is decorandus al diverse keren ruim een week mee geweest om in Roemenië en Albanië projecten op vrijwillige basis voor de allerarmsten te realiseren. Tevens is hij mantelzorger voor zijn (nu overleden) vader en moeder. Hij wordt onderscheiden op grond van zijn raadswerkzaamheden in het verleden en vanwege zijn huidige vrijwillige activiteiten.” Nederveen kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Antonia Maria de Ruijter-Schakel (1950)
Mevrouw De Ruijter-Schakel is al vele jaren een uitermate trouw bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Oranje Trouw. “Wat dat betreft past zij uitstekend bij naam van deze stichting waarvoor zij zich inzet. Haar diverse  werkzaamheden vervult ze allemaal met evenveel verve en toewijding. Wat ooit begon als het assisteren van haar man, die destijds penningmeester was, liep al gauw uit tot een geheel eigen takenpakket wat ze nooit meer los heeft gelaten”, vervolgde Heijkoop. Hieronder vallen de werkzaamheden rondom Koningsdag (voorheen Koninginnedag), de medeorganisatie van 4 en 5 mei, de organisatie van de jaarlijkse Sint-Nicolaas intocht en het regelen van de catering bij de autocross. Heijkoop: “Ze draagt dus bij aan een belangrijk deel van de activiteiten van de stichting. Doorbouwend op haar ervaring als penningmeester bij Oranje Trouw ging zij vervolgens ook bij Shantykoor AHOY als penningmeester aan de slag. Haar inzet en – wederom- haar trouw zorgen ervoor dat zij een onmisbare steun van het Shantykoor is. Alsof dit alles nog niet genoeg is, zet decorandus zich ook al jaren in als mantelzorger van verschillende familieleden. Niets is haar te veel!” Ze ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marinus Stek (1946)
Hij voelt zich als vrijwilliger als een vis in het water, of het nu voor de aquariumvereniging TICTO is waar hij 48 jaar als o.a. penningmeester werkzaamheden heeft verricht, of voor de Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, waar hij al 30 jaar bestuurslid van is. Heijkoop: “Deze vrijwilligerstaken maken gewoon een belangrijk deel uit van zijn dagelijks leven. Bij de huurdersraad staat decorandus erom bekend dat hij, zonder aanziens des persoons, ten strijde trekt voor de idealen waar hij in gelooft. Decorandus is een voorvechter van de sociale volkshuisvesting en alles wat daarbij komt kijken. Hij bijt zich vast in dossiers, en weet veel zaken vanuit zijn vroegere werkervaring. De eerste jaren van zijn bestuurslidmaatschap zijn de overleggen nog te overzien, maar juist tijdens en na de fusiebesprekingen met Goed Wonen Zederik zijn die aan de orde van dag. De laatste 10-15 jaar is het werk bijna fulltime geworden, waren het in de beginjaren nog acht tot tien vergaderingen en/of bijeenkomsten per jaar. Nu zijn het er nu meer dan 100 per jaar.” Volgens Heijkoop is de decorandus rechtlijnig en eerlijk in zijn verhaal, zijn geheugen laat hem niet in de steek. Heeft hij de kennis van jaren later nog altijd paraat en als hij vindt dat de belangen van de huurder worden geschaad trekt hij ten strijde. “Dan maakt het niet uit wie hij tegenover zich heeft. De heer Stek staat voor zijn idealen. Hij is iemand die zijn mening graag ten gehore brengt”, aldus Heijkoop dinsdagmorgen. Door zijn functie als voorzitter, heeft Stek regelmatig overleg met diverse instanties, zo ook met de zusterorganisatie Huurders Belang Zederik. Ook bij het tot stand komen van de natuurspeeltuin ’t Weitje heeft hij deze kwaliteiten ingezet, zodat de kinderen in ons dorp – mede door zijn inzet als bestuurder – kunnen genieten van deze heerlijke speelplaats. Stek ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Peter van Wijngaarden (1948)
Heijkoop omschreef Peter van Wijngadenals een vrijwilliger met een heel groot hart voor anderen. “Vele – veelal maatschappelijke organisaties – kunnen altijd op zijn inzet rekenen. Decorandus is een bescheiden mens, wiens motto het waarschijnlijk is dat je niet alleen op de wereld bent voor jezelf. In de aanvraag voor het lintje zijn maar liefst negen activiteiten genoemd waarvoor hij zich inzet of ingezet heeft”, sprak Heijkoop en somde ze daarna op. De Hervormde Gemeente Giessendam Neder-Hardinxveld kan al 29 jaar op zijn inzet rekenen.. Sinds 2015 is decorandus bestuurslid bij Stichting Servanda, waarbij genoemd wordt dat vooral de vele contacten in de gemeente van decorandus zeer waardevol zijn voor de verbinding van Servanda met de organisaties. Als vrijwilliger bij de Dijksynagoge is hij de vrijwilliger die alle groepen, ook de kinderen, graag begeleidt, maar zich ook inzet voor alle andere klussen. Ook bij de Historische Vereniging is hij al jaren actief, waarvan al vele jaren als voorzitter. Toen in 2015 de vluchtelingenstroom richting Europa erg op gang kwam, is hij bestuurslid geworden van de Werkgroep  Kerk en Vluchteling. En toen 2020 eraan kwam, het jaar waarin wij 75 jaar Vrijheid zouden vieren, was hij natuurlijk ook weer van de partij om zijn deel aan dit vieren bij te dragen. Jammer genoeg zijn er door de corona pandemie heel veel evenementen geannuleerd. Sommige activiteiten heeft hij afgesloten. Logeerhuis De Ark heeft vijf jaar van de kwaliteiten van decorandus gebruik kunnen maken. Ook de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is mede dankzij de inspanning van decorandus tot stand gekomen. Ook heeft hij een aantal jaar geholpen bij de opstart van de Interkerkelijke Terminale Thuiszorg in Hardinxveld-Giessendam. Heijkoop: “Kortom, decorandus is een belangrijk radartje in het vrijwilligerswerk in ons dorp. Op grond van zijn verdiensten en, gelet op de bestuurlijke en initiërende aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten. Peter van Wijngaarden werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld