Lokale omroep MerweRTV in problemen en zendt voorlopig niet uit

door Peter Donk
SLIEDRECHT / HARDINXVELD-GIESSENDAM – De lokale publieke omroep voor de gemeenten Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam MerweRTV zendt niet meer uit. Dat bericht de omroep op hun website. Voorzitter Riny Mourik bevestigt de situatie en zegt dat een oplossing nog niet in zicht is. Dat kan weleens een maand gaan duren. Het leidt volgens hem niet tot de ondergang van de lokale publieke omroep. 

Oorzaak zijn onenigheden bij de vrijwilligersorganisatie over het omroepbeleid. Enkele vrijwillige omroepmedewerkers zijn vertrokken. Eén van hen had de omroep geholpen door apparatuur te lenen en heeft die spullen bij zijn vertrek weer meegenomen. Dat treft de omroep direct in het wel of niet kunnen uitzenden. De problemen binnen de omroep spelen al enige tijd.

Zender uitgeschakeld
Online krant HG24 vroeg het stichtingsbestuur van de omroep vrijdag 24 maart 2023 om meer duidelijkheid gevraagd. En die kwam er. De situatie zou zich dinsdagavond 21 maart 2023 hebben afgespeeld volgens voorzitter Rini Mourik van stichting MerweRadio (MerweRTV). Rond 22.00 uur werd de zender met radio en televisie stilgelegd. Volgens betrokkenen gebeurde het woensdagavond 22 maart 2023.  Volgens Mourik was dat na een stafvergadering en hoorde hij het een dag later. “Op de vergadering was constructief gesproken over de televisie- en radoioverslaggeving op – en teamvorming voor – aankomende Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Baggerfestival. Daarna is door een technisch medewerker medegedeeld aan de hoofdredacteur dat hij stopte bij Stichting Merweradio als vrijwilliger, vanwege gebrek aan motivatie. De medewerker heeft daarna tot verrassing van de aanwezigen de volgens hem eigen apparatuur, die hijzelf door de tijd heen had geplaatst in de uitzendketen, ontkoppeld en meegenomen”, zegt Mourik.

Voldongen feiten
Mourik herinnert aan het bestuursbeleid bij stichting Merweradio. “Dat is dat er geen apparatuur van medewerkers permanent aanwezig is en alles eigendom is van onze stichting. Echter vanwege beperkte middelen, ‘vergeten’ toestemming vooraf te vragen, ongeduld, etc., ontstaan er uitzonderingen. Meestal met de beste bedoeling van de technicus en wat paladijnen, om de zaak ‘af’ te maken, -en onbedoeld en bij herhaling het bestuur voor voldongen feiten te plaatsen. Het bestuur van onze stichting en overige medewerkers hebben daar achteraf, en in (te) veel goed vertrouwen, onvoldoende adequaat mee omgegaan”, vindt Mourik. Ook waren er volgen hem eerder signalen van onvrede, omdat de technisch medewerker tot twee maal toe aangesproken diende te worden op het onderbreken van programma’s van ander medewerkers zonder overleg en toestemming. Mourik: “Redactiebeleid bij Stichting Merweradio is dat uitsluitend de hoofdredacteur het wel of niet uitzenden van programma’s kan beïnvloeden.”

Nauwelijks vrijwilligers
Stichting Merweradio heeft net als veel andere vrijwilligers organisaties de uitdaging van de ‘vergrijzing’ en het laten aansluiten van de volgende generatie, zonder zelf weg te lopen. Mourik: “Voor de belangrijke technische afdeling bij de stichting betekent dit dat er steeds meer door minder mensen wordt gedaan, omdat juist daar al twintig jaar geen enkele jonge aanwas is. Met als gevolg een steeds grotere afhankelijkheid van slechts enkele personen of zelfs één persoon en van het het vertrouwen in deze mensen. Oplossingsrichting is momenteel bij de meeste Lokale Omroepen de samenwerking, ook van technische collega’s. stichting Merweradio zit bijvoorbeeld ook in een dergelijk verband met Papendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht, met knipoog naar Dordrecht”, vult Mourik aan, “En krijgt van daaruit ook ondersteuning aangeboden om de schade te inventariseren en tot een spoedige oplossing te komen nu Hardinxveld en Sliedrecht dat even niet zelf lijken te kunnen.”

Ingrijpend veranderen
Enerzijds voorziet Mourik gelet op de calamiteit en emoties dat de lokale omroep zo een maand verder is. “Anderzijds ligt de oplossing rationeel voor de hand en voor het grijpen. Een spannende tijd dus en waarschijnlijk onverwachte wending in onze roemruchte historie. Nog steeds vinden mensen elkaar in een vrijwillige positieve inzet voor het fenomeen lokale omroep en streekomroep en alles wat erbij komt kijken. En beleven velen plezier aan het maken van radio- en tv-programma’s en het er naar luisteren en kijken. Ook onze overheid steunt de ontwikkeling van 300 stichtingen en verenigingen middels subsidie en een stortvloed aan regelgeving en beleidsdruk naar zo’n 80 streekomroepen. Ik zag en zie daarom stichting Merweradio niet verdwijnen, maar wel zeer ingrijpend veranderen”, aldus Mourik.

Transparatie
Hij is zelf al bijna dertig jaar lid van het omroepbestuur en al zeer lang voorzitter. Over zijn eigen positie of het bestuur zegt Mourik: “Het is mij bekend dat er ook nu medewerkers zijn die het bestuur en of hoofdredacteur en of bepaalde stafleden graag zien vertrekken. Mij is daar iets in opgevallen door de jaren heen. Bij professionals zie je nogal eens dat mensen het wel mooi vinden als iemand vertrekt, omdat men dan hoopt zelf voor de baan in aanmerking te komen. Bij vrijwilligers is het meestal zo dat men hoopt dat -een ander- daarna het vrijwilligerswerk gaat doen, zelf gaat men het zeker niet doen. Ontwikkeld beleid bij stichting Merweradio is dat zij haar hoofdredacteur en stafleden na benoeming de eerste drie jaar bijna onvoorwaardelijk steunt en begeleid. Dit is geborgd door transparante procedures en overleg van maanden, voor een vacature daadwerkelijk wordt gevuld.” Er zijn volgens Mourik zelden meerdere kandidaten. “Veelal worden interne mensen uiteindelijk gevraagd, dit voor MerweRTV te doen, en beslissen zij pas positief op het moment dat zij zich veilig voelen bij de groep waarin zij worden opgenomen. Wisselen van staf- en bestuursleden is al sinds het bestaan van de omroep in 1991 een golvende beweging dwars door onze omroep, waarvan veel is geleerd in de eerste vijftien jaar.”

Spanningsveld
Volgens Mourik is er op dit moment geen kandidaat voor het  bestuur voorgesteld vanuit de staf, de medewerkers of een medewerker die wil toetreden. Mourik: “Mensen die recent gevraagd zijn zien toch vaak een te groot spanningsveld tussen de taak / verantwoording/bevoegdheid en hun reeds bestaande tijdsbesteding en ontspanning. Nu, met de zendvergunning voor weer vijf jaar, is het weer wat rustiger na een heel druk jaar en kan nieuwe bestuursleden, de huidige calamiteit daargelaten, meer comfort worden geboden. Het zittende bestuur staat voor haar verantwoordelijkheden en de stichting en streeft pro actief naar verjonging. Vrijwilligerswerk op bestuursniveau is er genoeg, men is welkom.” 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld