‘Met beloofd geldbedrag project rond boerderijen afgesloten’

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – Met de uitbetaling van het toegezegde subsidiebedrag is het project ‘Digitalisering Beeldbank’ van stichting Boerderij & Erf afgesloten. Daarmee zijn er foto’s beschikbaar gekomen van elk van de meer dan 2600 boerderijen in het werkgebied van de Stichting, de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden.   

Dit is één van de ruim 2600 boerderijen, die is opgenomen in de beeldbank. (Foto stichting Boerderij & Erf)

“Een mooie afronding van een prachtig project”, aldus projectleider Dick de Jong uit Hardinxveld-Giessendam, “En veel dank aan iedereen die aan dit project heeft meegewerkt.”

Projectplan geschreven
Enkele jaren terug bood de provincie Zuid-Holland een subsidiemogelijkheid aan voor het digitalisering van collecties en bestanden. Voor de stiching was dit volgens De Jong aanleiding om contact op te nemen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland, die daarin een coördinerende rol speelde. “Besloten werd een aanvraag te doen voor een Beeldbank Boerderijen, waarbij alle boerderijen in het totale werkgebied betrokken zouden worden. Er werd een projectplan geschreven en van het Prins Bernhardcultuurfonds kwam de toezegging van een royale subsidie”, vertelt De Jong. 

Foto’s
Voor de uitvoering van het werk zocht de stichting vrijwillige fotografen. Het aantal aanmeldingen bleek al snel boven verwachting. De Jong: “Er kwamen werklijsten, planningen, legitimatiebewijzen, persberichten, informatieve flyers en nog veel meer. Na enkele informatieavonden gingen de fotografen aan de slag.” De secretaris van de stichting Paul Eikelenboom kreeg zeer frequent een aantal foto’s toegestuurd. “Vaak meer dan één van elke boerderij. Hij ordende alles en begon met de voorbereiding van de beeldbank. Het vullen van die beeldbank loopt nog steeds”, zegt De Jong.

Vastleggen op beeld
De werkzaamheden werden bemoeilijkt door de coronapandemie. De Jong: “Het was namelijk heel prettig dat er telkens twee fotografen op pad konden. Een voor het rijden en administreren en de ander om foto’s te maken. Uiteindelijk zijn wel meer dan vijftig vrijwilligers actief geweest en zij hebben samen gezorgd voor vele duizenden foto’s. Dat dit werk is gebeurd is van groot belang. Het aantal boerderijen neemt zienderogen af. Door sloop of herbestemming. En dat terwijl die boerderijen wel de parels van de streek worden genoemd.” Vooral van belang vogens De Jong, omdat het gebied eeuwen achtereen een kenmerkend agrarisch veenweidegebied was, met tal van boerderijen in de bewoningslinten en later ook langs de ruilverkavelingswegen.

Meer informatie en ondersteuning
De stichting Boerderij & Erf geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en heeft ook een aantal publicaties uitgegeven. Maandelijks verschijnt een informatieve nieuwsbrief. Wie zich opgeeft als begunstiger van de stichting (€ 17,50 per jaar) blijft continu op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat kan bij het secretariaat: Sluis 57, 2964 AT Groot-Ammers, email secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld