Nieuw College van B & W presenteert coalitieakkoord 2022-2026

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het motto van het coalitieakkoord 2022 – 2026 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is ‘Samen krachtig voortbouwen’. Dat werd dinsdagmiddag 17 mei 2022 gepresenteerd aan de media door het nieuwe College van B & W. De bestaande coalitie van T@B, SGP en ChristenUnie zetten hun samenwerking voort. Het akkoord telt in samenvatting elf pagina’s en werd als een ‘bewaarexemplaar’ gepresenteerd. 

De ondertekening in de raadzaal dinsdagmiddag door de politieke partijen met v.l.n.r. Jan Nederveen (ChristenUnie), Trudy Baggerman (T@B) en Arjan Meerkerk (SGP). Het akkoord heeft als titel ‘Samen krachtig voortbouwen’. “Met elkaar; inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, werken we de komende vier jaar aan tastbare resultaten in onze samenleving”, aldus formateur Trudy Baggerman (T@B) (Foto Peter Donk / HG24)

Hardinxveld-Giessendam is één van de weinig gemeenten in de regio met een vrouw in het college. 

Geen breekpunten
De titel ‘Samen krachtig voortbouwen’ staat volgens de coalitie voor de kracht in de samenleving die breed te vinden en in te zetten is. “De titel staat ook voor een krachtige en open manier waarop wij willen werken. Met dit akkoord op hoofdlijnen willen we ruimte houden voor nieuwe ontwikkelingen in de volgende jaren. We willen een dienstbare overheid zijn, die meebeweegt met datgene wat zich in de samenleving voordoet. Dat betekent ongetwijfeld dat we voor nieuwe keuzes en afwegingen komen te staan. Dan is flexibiliteit, dienstbaarheid en maatwerk nodig”, schrijven de coalitiepartijen. Dinsdagmiddag bevestigen de partijen de ‘kracht van de verschillen’ te hebben kunnen bespreken. Bestuurlijk hebben ze elkaar gevonden op inhoud en ze zeggen in staat te zijn geweest om verschillen die er waren te kunnen overbruggen. “Het is mooi dat we elkaar kunnen vinden op bijvoorbeeld zondagsrust. Een ding van onze achterban”, stelt Meerkerk, “Voor de één een rustdag; voor de ander een dag van onthaasten.” Baggerman: “We zijn de gesprekken begonnen met de breekpunten. Daarna kan je verder praten. Er waren geen breekpunten in alle openheid. Ik denk dat onze kracht ook de verschillen zijn.” 

Niet weggelopen
Formateur Trudy Baggerman blikte dinsdagmiddag tevreden terug op de gesprekken en uiteindelijk het coalitieresultaat. “De inhoud stond altijd voorop. Het waren prettige gesprekken en in goede harmonie. Zelfs gezellig en soms bourgondisch. Daar houd ik van. We zijn niet weggelopen van onderwerpen en soms moesten we er een nachtje over slapen. Hier zit een breed Hardinxveld-Giessendams bestuur. Klaar voor wat op hun pad komt”, stelde Baggerman. 

De nieuwe wethouders gaven dinsdagmiddag aan de media een uitleg over het coalitieakkoord en er konden vragen worden gesteld. (Foto Peter Donk / HG24)

Pijnpunt
Vragend naar een pijnpunt noemt Jan Nederveen ‘zorg en geld’. Het jaar 2026 kan een lastig jaar worden. Al snel wordt het gesprek gekanteld dat dit komt door minder geld vanuit de rijksoverheid. “We staan voor Hardinxveld-Giessendam en maakbaarheid”, zegt Baggerman aanvullend, “We zijn afhankelijk van andere overheden.” Eigenlijk bedoeld ze Den Haag en minder geld via het gemeentefonds. “De rijksuitkeringen worden weleens dagkoersen genoemd. Hoe ga je daar mee om?”, oppert Arjan Meerkerk. Nederveen: “We moeten massa maken. Samen als gemeenten zijn we krachtiger. Met meer gemeenten moeten we een signaal geven.” Meerkerk merkt op dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam ‘een buffer heeft’ en gezond is. “We staan er beslist niet slecht voor. We staan in de zwarte cijfers”, aldus Meerkerk. Hardineveld-Giessendam heeft een begroting van rond 43 miljoen euro. In het coalitieakkoord 2022-2026 staat veel, maar ook niet alles is beschreven. Het college verwacht dat er soms dingen op hun pad komen. Als voorbeeld wordt genoemd de situatie in Oekraïne en de gevolgen lokaal in Nederland. 

Dienstbare overheid
Ze zeggen zich te realiseren dat ze niet altijd pasklare antwoorden of oplossingen voorhanden hebben en dat er verschillen (mogen) zijn in de samenleving. “Wij werken vanuit vertrouwen en gaan uit van gelijke behandeling voor iedereen. We zijn in verbinding met onze inwoners. Als dienstbare overheid maken we immers onderdeel uit van een netwerksamenleving. Wij willen een kwaliteitsslag maken door onze dienstverlening centraal te stellen in het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We werken vanuit gastvrijheid. Zo weten onze inwoners waar zij aan toe zijn”, aldus de partijen, “Vanuit dit principe werken wij aan strategische opgaves. Dat zijn bijvoorbeeld de nabijheid van zorg in het sociaal domein, de daarbij bijbehorende lobby om te zorgen voor betaalbare zorg, de bouw van woningen naar behoefte zodat inwoners fijn en veilig in Hardinxveld-Giessendam kunnen wonen, de meerjarige opgave op het gebied van duurzaamheid waar we in vier jaar een bijdrage aan willen leveren en de uitvoering van meerdere projecten in onze gemeente. Tegelijkertijd houden we onze gemeente financieel in balans en zorgen we ervoor dat de organisatie gesteld staat.”

Woningbouw
Wie werkt in Hardinxveld-Giessendam zou de mogelijkheid moeten hebben om er te kunnen wonen of tenminste tijdelijk onderdak te hebben, zoals arbeidsmigranten. Caolitie: “Zo vergroten we de samen hang tussen wonen en werken. We streven naar een versnelling van onze eigen processen in ruimtelijke ontwikkelingen. Het onlangs vastgesteld beleid voor voorrang bij koopwoningen voeren we uit. Daarnaast zetten we samen in op kwaliteitsverbetering van huurwoningen. In ’t Oog onderzoeken we de mogelijk heden om de woningbouw rond het spoor iets te verdichten, passend bij de omgeving en het dorpse karakter, inclusief een goede ontsluiting.

Peulenstraat
Wat het winkelgebied betreft, past het maken van een economische visie. Genoemd wordt de Peulenstraat. “We zien hoe we daar meer een echte ontmoetingsplek van kunnen maken. Met deskundigen van buiten die daar eens naar kijken. Dat mensen er langer gaan verblijven. Dat was ook destijds de opzet van het pleintje bij winkelcentrum De Giessenhof”, zegt Nederveen, “Niet dat we de ambitie hebben om er een enorm winkelgebied van te maken. We willen de gezelligheid meer terugbrengen.” Het gebied heeft volgens Nederveen niet veel leegstand en inwoners zijn loyaal aan de plaatselijke ondernemers. 

Jachthaven
Uitgangspunt van het nieuwe college is om vanuit lokaal ondernemersinitiatief de ontwikkeling van de buitendijkse jachthaven te faciliteren. “We willen hierin samen optrekken met de gemeente Sliedrecht waar het gaat om grondgebied van beide gemeenten, de provincie Zuid-Holland en als icoon in de Drechtstedelijke Smart Delta. Zo kunnen we de verbinding maken met de Biesbosch en Kinderdijk.” Volgens Baggerman is er behoefte aan een buitendijkse jachthaven. Het moet volgens haar een particulier initiatief zijn met als doel vanuit de Drechtsteden gezien zichtbaar en aantrekkelijk. Baggerman: “We hebben hier een goed ondernemersklimaat en een waterklimaat. We kijken naar wat wel kan.”

Hele coalitieakkoord
Lees hier online alle plannen van het nieuwe College van B & W voor de komende vier jaar. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld