Putters krijgt eredoctoraat van Open Universiteit

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. Kim Putters uit Hardinxveld-Giessendam, bijzonder hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tot voor kort directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 23 september 2022 in Heerlen. Dat bericht de Open Universiteit.

Kim Putters, aankomend voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), krijgt een eredoctoraat vanwege de aansprekende wijze waarop hij, wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. (Foto Open Universiteit)

Putters heeft vooral als directeur van het SCP naam gemaakt door zijn open, nieuwsgierige en analyserende stijl van optreden en zijn bijdragen aan het maatschappelijk debat. Het SCP is onder zijn leiding zichtbaarder geworden als één van de meest betrouwbare, zo niet de betrouwbaarste informatiebron voor wetenschap en beleid op het brede terrein van de leefsituatie.

Columns en boeken
Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft Putters ook columns en boeken voor een breed publiek, zoals het onlangs gepubliceerde ‘Het einde van de BV Nederland’. Zo heeft hij een invloedrijke rol als verspreider van wetenschappelijke kennis. Een voorbeeld daarvan is zijn boek ‘Veenbrand’ (2019). Hij behandelt hierin vier ‘smeulende kwesties’: de brede welvaart, een leven lang ontwikkelen, nieuwe sociale ongelijkheid en de democratische rechtsstaat. Het zijn thema’s waarover in Nederland al lang wordt gediscussieerd, maar die Kim Putters in een helder en vaak met empirisch onderzoek onderbouwd perspectief plaatst.

Belang van onderwijs
Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens: “Als Open Universiteit willen we graag onze waardering voor zijn inbreng uitspreken. Kim Putters is een consequent pleitbezorger van onderwijs als essentieel instrument voor het aanpakken van sociale ongelijkheid en als drijvende kracht in de kennissamenleving. Er zijn in ons land weinigen die met meer overtuigingskracht hebben gewezen op het belang van onderwijs en, meer specifiek, het belang van een leven lang ontwikkelen.”

Dies natalis
Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de 38e dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 23 september 2022 in Parkstadtheater Heerlen. Erepromotor is prof. dr. mr. Ronald Janse, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en decaan van de faculteit Rechtswetenschappen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld