Putters nu officieel nieuwe voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)

DEN HAAG / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Prof. dr. K. (Kim) Putters uit Hardinxveld-Giessendam wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad stemde vrijdag 17 juni 2022 in met de benoeming op voordracht van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De termijn van de voorzitter begint op 16 september 2022 en duurt tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Kim Putters nam vorige maand afscheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waar hij sinds 2013 directeur was. In die rol gaf hij leiding aan het SCP en adviseerde hij kabinet en parlement over de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. (Foto SCP)

Zijn benoeming als voorzitter van de SER kan rekenen op breed draagvlak bij kroonleden, werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. In zijn nieuwe rol kan Putters een verbindende rol spelen tussen partijen binnen en buiten de Raad.

Opvolger Hamer
Als nieuwe SER-voorzitter wordt Putters de opvolger van Mariëtte Hamer. Zij werd in april benoemd tot onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hamer was sinds 2014 voorzitter van de SER. Het is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. De raad bestaat voor twee derde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden.

Open sollicitatie
In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, werd voor het eerst met een open sollicitatieprocedure gewerkt. Na een zorgvuldig en gewogen proces heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, na raadpleging van de Raad, de benoeming van Kim Putters voorgedragen aan de ministerraad. De nieuwe voorzitter wordt vervolgens benoemd door de Kroon.

Nieuwe kroonleden
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook ingestemd met de benoeming van twee nieuwe kroonleden voor de Sociaal-Economische Raad (SER). De benoemingen van dr. N. (Nanda) Piersma en prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling gelden tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld