Raad besluit over voorbereidingskrediet ‘Huis van de Gemeente’

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Meer dan alleen onderdak bieden aan de ambtenaren, de politieke fracties en de gemeenteraad. Bovendien flink moderniseren. Dat wil de gemeente Hardinxveld-Giessendam bereiken met het Huis van de Gemeente, een omvorming van het huidige gemeentehuis. Om een variantenonderzoek half juni 2023 in De Ontmoeting te presenteren, wordt door het College van B & W aan de gemeenteraad donderdag 12 januari 2023 om een voorbereidingskrediet van € 116.380,– gevraagd. 

De ontwikkeling van het gemeentehuis naar het Huis van de Gemeente. Het krijgt een multifunctioneel karakter, een maatschappelijke meerwaarde door deelname van maatschappelijke partners. Bovendien heeft het een inloopfunctie voor de inwoners. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Uiteindelijk kan de aanpassingen naar het Huis van de Gemeente mogelijk enkele miljoenen kosten en het college zegt voor de aanpassing geld vrij te kunnen maken. Voor donderdag 22 juni 2023 staat er dan een opiniërend debat over de varianten op de agenda. De meest kansrijke variant kan worden uitgewerkt voor een kredietaanvraag voor het Huis van de Gemeente. Een besluit valt dan eind dit jaar. Donderdag 23 november 2023 staat een voorstel inclusief kredietaanvraag voor de realisatie op de agenda van de raad (Het Debat en Het Besluit)

Maatschappelijke partners
De bibliotheek AanZet en Servanda Sociaal Werk zijn de beoogde maatschappelijk partners. Deze beoogde partners zijn inmiddels bij de ontwikkeling van het Huis van de Gemeente aangehaakt. Met de ontwikkeling van Het Huis van de Gemeente wordt ook de functionele huisvesting voor de ambtelijke- en bestuurlijke organisatie geoptimaliseerd en de verduurzaming, in combinatie met het groot onderhoud, uitgewerkt. Ook zal de motie “Huis van de democratie” van half februari 2022 worden meegenomen in de uitwerking van het Huis van de Gemeente en vindt er afstemming plaats m.b.t. de motie Ontstenen en vergroenen Raadhuisplein. Het Huis van de Gemeente is bedoeld om vele jaren te gebruiken, waardoor volgens het college een duurzame relatie kan worden opgebouwd met de maatschappelijke partners en inwoners. “Het gebruiken van het bestaande gemeentehuis in plaats van slopen en nieuwbouw, is een enorme stap in het verkleinen van de afvalstroom en daarmee de milieubelasting. Alleen al het behoud van de draagconstructie bespaart ongeveer 40% aan CO2”, stelt het college.

Extra capaciteit inhuren
De investeringslasten worden over 25 jaar afgeschreven. Dat is ook minimaal de periode waarmee de levensduur van het gemeentehuis kan worden verlengd. Het huidig gemeentehuis heeft de potentie om multifunctioneel te worden ingezet. Met het optimaliseren van het gemeentehuis voor het hybride werken, ontstaat er ruimte om maatschappelijke partners in het gemeentehuis te huisvesten. Er zijn ook mogelijkheden om ontmoetings- en bijeenkomstruimten door zowel de ambtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke organisaties te gebruiken. Met een voorbereidingskrediet kan het onderzoek naar de varianten worden uitgevoerd, begeleid en gevisualiseerd. Binnen de ambtelijke organisatie is onvoldoende capaciteit beschikbaar om dit proces te begeleiden en daarom zal er extra capaciteit moeten worden ingehuurd. Het visualiseren en ontwerpen van de varianten moeten door een architect voor het exterieur en het interieur worden uitgevoerd.

Naar voorbeeldfunctie
Het gemeentehuis heeft een financiële injectie nodig om het gebouw voor langere tijd in stand te houden. Het gemeentehuis wordt intensief gebruikt en voldoet niet meer aan de moderne gebruikseisen en behoeften. Ook ligt er een opgave om het gemeentehuis te verduurzamen waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie kan vervullen. Op welk niveau de verduurzaming kan worden uitgevoerd, wordt op een later moment in beeld gebracht. Daarbij worden andere locaties niet in het onderzoek meegenomen. De ambtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke activiteiten worden alleen onderzocht of die in te vullen zijn in het gemeentehuis. Een onderzoek of deze activiteiten ook op andere locaties kunnen worden ondergebracht, wordt niet onderzocht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld