Raad komt bij elkaar voor presentaties, het debat en besluit

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam komt donderdag 14 april 2022 bij elkaar in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De samenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur. 

Aansluitend aan ‘de ontmoeting’ staat ‘het debat’ gepland en een besluitvormende vergadering in de raadzaal. Inspreken is mogelijk bij ‘de ontmoeting’. (Archieffoto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Tijdens ‘de ontmoeting’ staat een tweetal presentaties op het programma.

Woonopgave
De rekenkamer presenteert het rapport ‘Impact van de woonopgave’. In het 32 pagina’s tellende onderzoeksrapport staat een aantal conclusies. De woonopgave is aanzienlijk, maar de precieze gevolgen zijn niet in beeld. Ambities op andere beleidsterreinen zijn divers, raakvlakken met het woonbeleid zijn beperkt. Er is nauwelijks rekening gehouden met de impact die het realiseren van de woonopgave op andere beleidsterreinen kan hebben. De impact van de woonopgave op andere beleidsterreinen is waarschijnlijk beperkt, maar door onzekerheid omgeven. In het rapport komt ook een aantal adviezen aan de orde. 

Gemeenschappelijke Regelingen
Ook wordt de ‘invlechting’ van de Gemeenschappelijke Regelingen Sociaal en Drechtwerk gepresenteerd.  ardinxveld-Giessendam is sinds 1 januari 2018 toegetreden tot de GR Drechtsteden. “Onze sociale taken op het gebied van armoedebeleid, participatie en WMO worden vanaf dan uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Destijds is besloten om de sociale werkplaatsvoorziening bij Avrès te houden en niet te participeren in de GR Drechtwerk. Bestuurlijk (gemeenten binnen de Drechtsteden) bestaat al langer de wens om de SDD en de GR Drechtwerk samen te voegen. Eerdere plannen tot samenvoeging zijn niet doorgezet”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld