Raad krijgt uitleg en stand van zaken nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam werd donderdagavond 11 mei 2023 meegenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVp) 2023 – 2026 ‘Veiligheid door verbinding. De raad kreeg een presentatie over de stand van zaken. Volgende maand, donderdag 22 juni 2023, wordt het IVp vastgesteld door de gemeenteraad.

Team Veiligheid gaf de uitleg, die werd ingeleid door burgemeester Dirk Heijkoop (CDA), portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid. (Foto Peter Donk / HG24)

In het proces tot nu toe draaide het om verbinding met externe partners, verbinding met interne domeinen, input vanuit o.a. ondernemers / inwoners / raadsfracties, het in lijn brengen strategische agenda’s regio en eenheid zijn de punten met als leidraad het kernbeleid veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Team Veiligheid noemde een goede communicatie belangrijk en kwam met twee hoofdthema’s: Veilige woon- en leefomgeving en overlast (met als domeinen: Jeugd, Zorg, Senioren, Fysieke veiligheid en Woonoverlast) en georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit (Domeinoverstijgend: digitale en drugscriminaliteit dus ook de weerbaarheid van gemeente en inwoners). In de communicatie rond het IVp worden inwoners betrokken door hen te informeren. Ook wordt steeds het College van B & W blijvend betrokken. 

Tekst gaat verder onder foto.

Team Veiligheid van de gemeente Hardinxveld-Giessendam geeft tekst en uitleg. Ook beantwoordde het vragen van de raadsleden en andere aanwezigen in de raadzaal. (Foto Peter Donk / HG24)

Evaluatie
Het evalueren is belangrijk. Er verschijnt per twee jaar een uitvoeringsprogramma, ieder jaar kan worden bijgestuurd op de voortgang of iets worden gepeild en ligt de focus op informatie met elkaar te delen. Er is een aantal ‘learnings’: nationaal verbonden; lokaal verankerd, veiligheid geen enkelvoudige maar integrale opdracht, ‘traditionele criminaliteit’ neemt in aantallen af, digitale criminaliteit neemt (sinds pandemie) enorm toe en vermenging ‘boven- en onderwereld’. Een aantal dingen die  het Team Veiligheid is opgevallen. De meldingsbereidheid is belangrijk. Niet iedereen doet dat. “Dat kan ook een stukje schaamte zijn of een stukje vertrouwen in de overheid”, sloot burgemeester Heijkoop af, “Meldingsbereidheid is iets waar we zeker aandacht aan geven. We moeten het samendoen. Elkaar op de hoogte houden en aanscherpen is een continuproces. Er is ook met complexiteit onstaan. Tussen zorg, wonen en overlast bijvoorbeeld. Som multiproblematiek in gezinnen. Een deel op veiligheid en ggz-problematiek. We zien weer een stijging van die complexe zaken, die dus met al die thema’s te maken hebben.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld