Raad wordt bijgepraat over plan gezamenlijke nieuwbouw scholen

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Begin volgend jaar wordt de ontwerpfase verwacht voor de gezamenlijke nieuwbouw van de openbare basisschool De Driemaster aan Pietersweer 32 en christelijke basisschool Ichthus aan Pauwtjesmolen 55a. Op de nieuwbouwlocatie aan de Pietersweer staat nu onder meer de bibliotheek en (het leegstaande gebouw van) Rivas. De raad werd donderdagavond 8 december 2022 bijgepraat door een ambtenaar over het verloop van het project. 

Wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van Onderwijs leidde het onderwerp in. (Foto Peter Donk / HG24)

In de omgeving spelen meer infrastructurele plannen. Het plan past in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MpO). Ondanks soms tegenstrijdige standpunten van de scholen en de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn zij zich blijven inspannen om uit de eerder ontstane impasse te komen. Dat is half december 2021 gelukt en in februari 2022 gaven de scholen aan om tot gezamenlijke nieuwbouw te komen op één locatie.

Nieuwbouw klaar
Niet bekend is of het een brede school (één gebouw) wordt. In de zomer van 2022 werd Anthon Lodewijks aangesteld als projectleider en eind 2022 lag er een projectplan. Daarin zijn de procedures opgesteld, de beleidsvelden en andere onderwerpen met betrekking tot beide schoollocaties een samenhang krijgen. Komend jaar wordt alles verder op de rails gezet. Het vaststellen van het programma, komt er een financieel plaatje en worden de procedures opgestart. Dan gaat het richting de ontwerpfase. Voor 2026 wordt de presentatie van het plan verwacht. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld