Keuze varianten nieuw gepland boezemkanaal nog niet gemaakt

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Over enkele jaren begint Waterschap Rivierenland met de bouw van een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Ook een groot project wordt de aanleg van een nieuw boezemkanaal. Nodig voor de afwatering. Met de gemeenteraad werd donderdagavond 8 december 2022 door het Waterschap Rivierenland terugblikt, de huidige stand van zaken besproken en was er een korte blik vooruit omtrent het nieuw geplande boezemkanaal tussen de Giessen en het Kanaal van Steenenhoek én het nieuwe gemaal aan de Rivierdijk.

Het Waterschap Rivierenland geeft uitleg. (Foto Peter Donk / HG24)

Het Waterschap Rivierenland is de initiatiefnemer van het project. Het projectbesluit Omgevingswet wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Het nieuwe boezemkanaal wordt drie meter diep, 50 meter breed en zal met de kade er bij 80 meter breed zijn. De kosten worden geschat op € 105 miljoen (meest recente cijfer – red.) en het Waterschap Rivierenland draait op voor alle kosten.

Tekst gaat verder onder kaart.
(Kaart Waterschap Rivierenland)

Kruisen infrastructuur
In juni 2022 is er gestart met het plan en vastgesteld in de zomer. In het vierde kwartaal van 2023 is er het definitief ontwerp. De uitvoering is tussen 2026 – 2029. Er wordt onder meer een extra kanaal gegraven tussen de Giessen en het Kanaal van Steenenhoek richting Merwede. Het plan raakt mensen direct. Een aantal raakt grond kwijt. Het nieuwe waterkanaal kruist, de MerwedeLingelijn, de Parallelweg en ook de snelweg A15. Bij de aanleg wordt gepoogd om zoveel mogelijk hinder op de snelweg te voorkomen.

Grond
De nieuwe boezem wordt goed ingepast in het landschap. Tussen het Kanaal van Steenenhoek en het nieuwe boezemkanaal wordt een groene zone gemaakt. Er is een aantal varianten, waaronder een natuur variant en water variant én een recreatie variant in deelgebied noord. Er zijn ook zogeheten meekoppelkansen. De gemeente kan mee doen in recreatieroutes en eventueel de F15 (fietsroute) of een wens van de provincie Zuid-Holland, een ecologische verbindingsstructuur. Er komt door de graafwerkzaamheden 20.000 kuub grond vrij. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld