Raadsvergadering Het Debat, Het Besluit en besloten gedeelte

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam komt donderdag 30 juni 2022 bij elkaar voor een openbare bijeenkomst, Het Debat en Het Besluit. De vergadering is in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1.

Om 19.30 uur wordt in de raadzaal begonnen met Het Debat. Na een schorsing begint om 21.15 uur Het Besluit. Na afloop vergadert de gemeenteraad in beslotenheid over het Meerjarenprogramma Grondzaken. (Foto Peter Donk / HG24)

Op de agenda van Het Debat staat onder meer een vragenkwartiertje, informatie uit de gemeenschappelijke regelingen en de jaarrekening 2021 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Bestemmingsplannen
Het Besluit komt onder andere aan de orde de jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 van de verbonden partijen, het vaststellen van de bestemmingsplannen ‘Zwaluwpad’ en ‘Woonarken’, het rekenkamerrapport ‘Impact op de woonopgave’ en verlengen van het contract van de directeur Rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam. 

Online volgen
Wie de openbare raadsbijeenkomst niet fysiek kan bijwonen, kan online alles hier online volgen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld