Realiseren voldoende parkeerplaatsen Buitendams ‘behoorlijke uitdaging’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – “Wij hebben hier een behoorlijke uitdaging”, schrijft de gemeente Hardinxveld-Giessendam donderdag 4 april 2024 in een brief aan de bewoners en ondernemers in Buitendams. Op het gedeelte Buitendams tussen Langesteeg en Weideveld is het gezien de beperkte ruimte moeilijk om voldoende parkeerplaatsen te realiseren. gehouden.

Buitendams onder winterse omstandigheden. Op het grootste deel van de weg voorziet het ontwerp in voldoende parkeerplaatsen. De focus van de klankbordgroep is in belangrijke mate gericht op het parkeren. De klankbordgroep heeft dan ook op gedetailleerd niveau voorstellen gedaan om het aantal parkeerplaatsen verder te optimalieren. (Archieffoto ArieJan van Termeij / HG24)

Half maart 2024 was de klankbordgroep voor de tweede keer bij elkaar in zalencentrum. In de afgelopen periode zijn op verschillende data en tijdstippen parkeertellingen uitgevoerd. De klankbordgroep is van mening dat de tijdstippen, te weten na 22.00 uur, voldoende representatief zijn. “Dit zijn de drukste parkeertijden van de dag. Deze tellingen zijn maatgevend voor de te realiseren parkeerplaatsen”, staat in de brief.

Afvalinzameling
De klankbordgroep is ook geraadpleegd over de afvalinzameling. Zij zijn van mening dat het de beste optie is om de kliko’s aan de noordzijde te blijven plaatsen voor lediging. Een voorname reden is dat de extra rijbeweging van de vuilniswagen door Buitendams, bij plaatsing aan weerszijden, niet wenselijk is.

Huidige verharding en bodem
Het onderzoek naar de milieutechnische kwaliteit van het asfalt, fundering en onderliggende bodem van Buitendams is afgerond. “De resultaten verwachten wij half april. Deze zullen wij met u delen en eventuele vervolgstappen kenbaar maken”, aldus de gemeente.

April en mei
De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep is gepland medio april. Onderwerpen voor dat overleg zijn onder meer parkeren, de verdere inrichting en het gebruik van materialen. In mei 2024 wordt een nieuwe bewonersavond gehouden.

3 gedachten over “Realiseren voldoende parkeerplaatsen Buitendams ‘behoorlijke uitdaging’”

 1. Ik denk persoonlijk dat je geen gereguleerde parkeerplaatsen moet doen. Hou de buitendams zoals deze is. Nu is er nooit strijd over parkeren maar met de nieuwe inrichting denk ik dat er menig ruzie ontstaat

 2. Gaat echt gezelliger worden op Buitendams. Ik parkeer al 32 Jaar voor mijn eigen raam. Volgens de nieuwste berichten gaat dat verboden worden. Ik mag mijn auto straks gaan parkeren bij de overburen voor het raam. Kan me niet voorstellen dat ze dat mij in dank zullen afnemen!

  Een aantal jaren geleden kwam de gemeente met een voorstel (en tekeningen) om bloembakken e.d neer te zetten op Buitendams. Dit om het verkeer langzamer te laten rijden. Goed plan, totdat men bedacht dat eigenlijk de geparkeerde auto’s het verkeer langzamer liet rijden. Plan werd van de tafel geveegd en iedereen was blij.

  Nu is het plan volledig omgeslagen. Belangrijk is dat de het verkeer ongehinderd door kan rijden.
  Volgens mij zijn alleen de hardrijders daar blij mee, maar helaas mogen die ook niet harder dan 30 km.

 3. Ik denk dat de gemeente uit het oog verliest dat we op een dijk wonen waar slechts een bepaalde ruimte beschikbaar is.
  Deze ruimte gaat niet wijzigen, hoe je hem ook indeelt.
  De noodzaak waarom de gemeente wil reguleren ontgaat mij volledig.
  Ik woon zelf aan de Buitendams en snap de uitdaging wat betreft parkeren heel goed.
  Wij (de bewoners) kunnen dit al jaren zelf prima organiseren.
  Reguleren door de gemeente is helemaal niet nodig, mensen kunnen prima onderling zaken oplossen, zoals gezegd, dat lukt al jaren.
  Beter is het grote en zware verkeer te beperken (door bijvoorbeeld het max gewicht te beperken tot 15 ton, max. lengte, etc.)

  Paul

Plaats een reactie

*=Verplicht veld