Ruim zevenhonderd mensen reageren op onderzoek rond mobiliteit

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – In totaal 716 mensen hebben gereageerd met op- en aanmerkingen op het mobiliteitsplan van de gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de periode 2022 – 2032. Inwoners vanaf achttien jaar konden reageren over verkeer en vervoer nu en in de toekomst. De meeste respondenten waren 45 jaar of ouder. Bureau Goudappel deed het onderzoek in de maanden juli en augustus 2022.

Hardinxveld-Giessendam heeft met de MerwedeLingelijn, met hier het station Blauwe Zoom, een sterke oost-westverbinding met openbaar vervoer (ov) De buslijnen 706 en 707 dienen met name als voor- en natransport voor de trein en (mogelijk) als interne verplaatsingen voor bepaalde doelgroepen. Scholieren zijn in het ov de grootste gebruikersgroep. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De gemeente is de tevreden met de uitkomsten. Volgens geven die een goed beeld welke thema’s er spelen op gebied van mobiliteit.

Mobiliteitsnetwerk
Hardinxveld-Giessendam staat voor een grote woningbouwopgave die de druk op het mobiliteitsnetwerk vergroot. Er is een laag milieugezondheidsrisico voor een groot deel van de gemeente. Locaties met een verhoogd milieugezondheidsrisico liggen voornamelijk in de buurt van de A15, industriegebieden, drukke wegen in  het onderliggend wegennet en het spoor. De getoonde kaart is gebaseerd op een combinatie van fijnstof, stikstof en geluidsmetingen. 

Goed en minder goed
Het gaat goed op een aantal punten. Er is tevredenheid over de stations en treinverbinding, parkeerplaatsen bij Albert Hein, rotonde Peulenlaan / Thorbeckestraat, het vrijliggend fietspad Rivierdijk en de inrichting Peulenlaan met vrijliggende fietsinfrastructuur. Daar tegenover staat een aantal verbeterpunten, te weten de Nieuweweg (incl. kruispunt met Parallelweg en de op- en afritten A15), de Rivierdijk (parkeren, snelheid en weinig ruimte), de spoorwegovergang bij het station Hardinxveld-Giessendam, de fietsoversteek Weideveld en de rotonde Peulelaan/Thorbeckestraat. 

Aandachtspunten
De fietsbereikbaarheid is goed, maar er is volgens de onderzoekers nog winst te halen op kwaliteit en voorzieningen voor de fiets en gebruik op lange en korte afstand. Parkeren is voor sommige wijken en straten een belangrijk aandachtspunt (wijk over het spoor, Binnendams, Nieuweweg en Talmastraat / Den Bogerd). De trein op de MerwedeLingeLijn is een kracht voor de bereikbaarheid, maar de betrouwbaarheid (vervoerder Qbuzz) is een aandachtspunt. Belang van toegankelijkheid (fysiek, maar ook sociaal) van het mobiliteitssysteem neemt toe. Zonder maatregelen zorgen grote ontwikkelingen voor een toenemende druk op de omgeving, denk aan meer woningbouw. Verkeersveiligheid op gebied van conflicten tussen auto en langzaam verkeer is volgens de onderzoekers een aandachtspunt. Mogelijkheden voor het creëren van meer prettige, leefbare verblijfs- en recreatieruimte. En de ondervraagden geven overlast aan van verkeer door ervaren snelheden en trillingen van het autoverkeer en nabijheid van de snelweg A15.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid/innovatie is er nog winst te behalen met elektrificatie en deelmobiliteit (deelauto’s en elektrische auto’s). De gemeente Hardinxveld-Giessendam blijft ten opzichte van Nederland wat achter in het gebruik van elektrische auto’s, maar groeit wel. Dit geldt ook voor het aantal laadpunten. Er is nog geen aanbod van deelmobiliteit in de gemeente, terwijl dit op landelijk niveau (met name in de steden) toeneemt. Ook deelfietsen worden niet aangeboden. Qbuzz is wel bezig met de uitrol van Donkey Republic-deelfietsen in Drechtsteden, maar dit is in Hardinxveld-Giessendam nog niet uitgerold.

Cijfers en feiten
Demografisch gezien is dit het beeld: toenemende vergrijzing, gemiddeld tot hoog inkomen, relatief veel koopwoningen. een lage werkloosheid en een relatief laag opleidingsniveau. Als wordt gekeken naar het verplaatsen wordt er binnen de gemeente het meest gefietst (43%), maar ook de personenauto wordt veel gebruikt (36%). Dat laatste is hoger dan in de buurgemeenten. Daarentegen, er wordt meer gefietst dan het landelijke gemiddelde. Er wordt minder gelopen. Daarnaast wordt de trein gebruikt. Het aandeel verplaatsingen per bus is zeer klein. Onder ‘overig’ valt o.a. besloten busvervoer, taxi’s en veerdiensten. In Hardinxveld-Giessendam, viel ook nog op, hebben jongere huishoudens meer auto’s dan in de rest van Nederland. In de top tien van autobestemmingen staan op één Hardinxveld-Giessendam (33%), vervolgens Sliedrecht (9%) en op plaats drie Gorinchem (8%). Vertragingen door files rond het dorp bevorderen niet de bereikbaarheid. 

Onvoldoende beweging
Veel inwoners krijgen volgens de onderzoekers onvoldoende beweging. Dat onderstreept het belang van actieve verplaatsingen. Tieners (13-15 jaar) in Hardinxveld-Giessendam sporten gemiddeld evenveel bij een club vereniging of sportschool als de rest van Nederland. De dagelijkse beweging blijft echter wel achter voor deze doelgroep. Slechts 44% van alle Hardinxvelders en Giessendammers (19+) voldoet aan de beweegrichtlijn. De ouderen (65+) scoren daarbij 13%-punt lager dan het Nederlands gemiddelde. Veel verkeer is voor 16% van de kinderen uit het dorp een belemmering om buiten te spelen. Dit onderstreept het belang van verkeersveiligheid en de aanwezigheid van veilige speelplaatsen.

Verkeersslachtoffers
Het aantal geregistreerde ongelukken binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam schommelde de afgelopen zeven jaar licht. In 2018 was het aantal incidenten met 49 ongevallen het hoogst. Deze piek is ook in het landelijk aantal verkeersdoden terug te zien. Dit lijkt de laatste jaren weer af te nemen. Het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers binnen de gemeente was de afgelopen jaren vrij constant en lag tussen de zes en twaalf gewonden per jaar. De meeste slachtoffers vielen onder bestuurders van bromfietsen, E-bikes, normale fietsen en personenauto’s. Uit een risicoanalyse uit 2021 i.o.v. gemeente Hardinxveld-Giessendam komt een aantal risicolocaties en –trajecten naar voren, gebaseerd op het aantal ongevallen en de mate waarin functie, vorm en gebruik van wegen op elkaar aansluiten. Genoemd worden door Goudappel de wegen Buitendams, Binnendams, Nieuweweg (Wieling-Parallelweg), Spoorweg en Hakgroen. Aanvullende aandachtslocaties m.b.t. ongelukken zijn volgens hen de aansluiting A15 (nr. 26), de Peulenlaan en de Rivierdijk.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld