‘Samen voor een afvalvrije en schone regio’

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – De komende maanden werken Waardlanden en de deelnemende gemeenten waardonder Hardinxveld-Giessendam aan een eerlijkere manier van kosten toerekenen voor afval inzamelen en verwerken.

Elke dag gooien we van alles weg als afval. Plastic, etensresten, karton, glas, een oude tafel, noem maar op. Voor ons is het afval, we willen er niets meer mee. (Stockfoto)

Veel van het afval kan heel goed een tweede leven krijgen, het is geen afval. Hergebruik is goed voor het milieu. Door hergebruik hoeven we minder als afval weg te gooien. En het bespaart grondstoffen en energie die nodig zijn om nieuwe producten te maken. Wie afval recyclet, draagt bij aan een schone en mooie leefomgeving, voor zichzelf en toekomstige generaties. “Dat is het uiteindelijke doel van een circulaire economie: een wereld waar we afgedankte producten hergebruiken, een wereld met zo min mogelijk afval. Het kopen van producten die duurzaam zijn verpakt, of verpakkingsvrije producten kopen draagt daar aanzienlijk aan bij. We gaan er de komende jaren nog meer werk van maken om minder afval te hebben. Daar hebben we uw hulp bij nodig”, schrijft de gemeente op hun website.

Minder afval
De gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden hebben samen met Reinigingsdienst Waardlanden vorig jaar een grondstoffenplan opgesteld. Dit plan heet de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. “In dit nieuwe plan staat hoe we de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. Van de 232 kilogram restafval per inwoner in onze gemeenten is 162 kilogram te recyclen tot nieuwe producten”, aldus de gemeente.

Verbrandingsbelasting
Gft wordt compost of groen gas, oud papier wordt nieuw papier en plastic wordt gerecycled tot korrels die grondstof zijn voor allerlei nieuwe producten. Elke 162 kilogram die we recyclen betekent 162 kilogram minder afval om te verbranden. Minder afval is belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee. De verbrandingsbelasting van de rijksoverheid maakt restafval verbranden steeds duurder. Deze belasting moet bijdragen aan de doelstelling van de gemeenten van maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar.

Kosten eerlijker
“De komende maanden werken we aan een eerlijkere manier van kosten toerekenen voor afval inzamelen en verwerken. Dit gaat per 1 januari 2023 in. U weet al dat goed afval scheiden en minder restafval beter is voor het milieu. Straks krijgt u invloed op de hoogte van een deel van uw afvalstoffenhefing”, staat in het bericht van de gemeente, “Dit variabele deel heet het recycletarief. Het is een nieuwe manier van de afvalstoffenhefing berekenen. Scheidt u uw afval goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn uw kosten lager.” De gemeente Hardinxveld-Giessendam stelt de hoogte van de afvalstoffenhefing vast, dus van het vaste deel én het recycletarief.

Even wennen
Een eerlijkere kostentoerekening werkt alleen als we zorgen dat verzamelcontainers voor restafval en de milieustraten niet meer voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Vanaf komend najaar gaan we daarom met toegangscontrole werken. Dat zal voor veel mensen even wennen zijn. De gemeenten en Waardlanden helpen de komende tijd om de veranderingen soepel door te voeren. Dat doen we met informatie en voorlichting. We leggen u uit wat er gaat veranderen en waarom deze verandering nodig is. Ook informeren we u over hoe u uw afval nog beter kunt scheiden. Zo werken we samen aan een afvalvrije en schone regio.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld