Start nieuwe subsidie voor natuurvriendelijke oevers

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Een oever met ruimte voor natte natuur is goed voor schoon en gezond water in de sloot. Waterschap Rivierenland start daarom met een nieuwe subsidie voor wie een ‘natuurvriendelijke oever’ aanlegt.

Een natuurvriendelijke oever langs agrarische grond. De subsidie geldt voor grotere sloten (a- en b-watergangen) van minstens 100 meter lang in landelijk gebied. (Foto Waterschap Rivierenland)

Waterschap Rivierenland stelt een miljoen euro beschikbaar voor de subsidie van natuurvriendelijke oevers. Particulieren, ondernemers, natuurbeheerders en overheden kunnen de subsidie aanvragen. Voor agrarisch ondernemers telt de natuurvriendelijke oever deels mee als verplichte bufferstrook. De subsidie is beschikbaar tot eind 2027, tenzij het budget eerder op is. 

Gezond leefgebied
Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de flora en fauna. Een natuurvriendelijke oever is, anders dan een steile oever, een geleidelijke overgang van droog naar nat. Op deze flauwe helling is ruimte voor meer soorten planten en dieren. Hoe meer een sloot een gezond leefgebied is voor verschillende soorten, hoe beter de ecologische waterkwaliteit. Bovendien geeft deze oever meer ruimte om water te bergen tegen wateroverlast. Dat helpt om extreem weer op te vangen, in een veranderend klimaat.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld