‘Toenemende armoede als gevolg van inflatie en gestegen energieprijzen’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Cijfers heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam donderdag 22 september 2022 nog niet paraat, maar ook in het rivierdorp is, net als in de rest van Nederland, sprake van toenemende armoede als gevolg van de inflatie en de gestegen energieprijzen.

Het Rijk is primair verantwoordelijk als het gaat om het waarborgen van de bestaanszekerheid van inwoners, denk daarbij aan inkomens verhogende maatregelen als toeslagen en het minimumloon. (Stockfoto)

Mensen die al bekend waren bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) bij de minimaregelingen, hebben automatisch de energietoeslag ontvangen.

Oproep
De mensen die bekend zijn bij de SDD (de bijstandsgerechtigden) die worden al geholpen. “Er is een oproep geweest voor overige inwoners om een aanvraag in te dienen. Wij zijn juist op zoek naar die mensen die nog niet bekend zijn, maar wel knel komen te zitten. We staan voor het bieden van maatwerk en kunnen dit organiseren via de bijzondere bijstand. Voor alle vragen op het gebied van inkomensondersteuning, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek kunnen mensen zich melden bij de SDD. Voor lokale lasten kennen we een kwijtscheldingsbeleid en proberen we lastenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast kan energietoeslag nog steeds worden aangevraagd via de SDD”, reageert de gemeente Hardinxveld-Giessendam na vragen door online krant HG24.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld