Veertien woningen sociale koopsector gepland aan ‘Pieter de Hooghstraat’

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam bericht dat van donderdag 6 oktober 2022 en woensdag 16 november 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Pieter de Hooghstraat’ ter inzage (ook online) ligt op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 bij de receptie. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft plannen om veertien woningen in de sociale koopsector te realiseren.

Het gaat om een deel van het voormalige korfbalterrein van HKC. De gemeente wil veertien woningen bouwen. (Stockfoto)

Aan de Pieter de Hooghstraat, gelegen aan de noordoostzijde van de kern Boven-Hardinxveld, is een cluster met maatschappelijke en sportvoorzieningen aanwezig. Enkele jaren geleden zijn ten oosten van de locatie een nieuwe basisschool (De Regenboog) en sportzaal (Het Dok) met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. De in het gebied  aanwezige korfbalvereniging heeft recent haar velden vernieuwd en de indeling van het terrein veranderd, waardoor aan de zuidzijde een gedeelte van het voormalige korfbalterrein is vrijgekomen. Daar moeten de woningen komen.

Aanpassing bestemming
Voor de ontwikkeling is een stedenbouwkundige opzet gemaakt, dat kaders biedt voor de invulling van het perceel. Deze ontwikkeling is, op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ niet toegestaan. Op dit moment is geen bouwvlak aanwezig en zijn de gronden primair bestemd voor Sport doeleinden. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Geen MER nodig
Het college van Hardinxveld-Giessendam is op basis van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan ‘Pieter de Hooghstraat’ en de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende aanmeldnotitie “Vormvrije MER beoordeling” van mening dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld. Er worden namelijk geen belangrijke gevolgen voor het milieu verwacht die de opstelling van een MER noodzakelijk maken. Het MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld