Raadsbijeenkomst De Ontmoeting met spreekrecht voor publiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad vergadert donderdag 13 oktober 2022 in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Om 19.30 uur staat De Ontmoeting op de agenda. Zowel fysiek, want de bijeenkomst is openbaar, als online te volgen.

Vanaf 19.00 uur ben je in het gemeentehuis welkom om onder het genot van een kop koffie / thee vragen te stellen aan raadsleden, ambtenaren en B & W. (Foto Hans van der Aa / HG24)

Wil je gebruik maken van het spreekrecht, dan kan dat. Daarvoor is het eerste kwartier van de vergadering bedoeld.  Het spreekrecht biedt de gelegenheid om in te spreken over een onderwerp naar keuze. Iedere inspreker kan vijf minuten spreken over een onderwerp naar keuze. Als je daarvan gebruik wilt maken, geef dit dan minstens vier uur voor aanvang door per e-mail aan: griffie@hardinxveld-giessendam.nl of bel naar tel. 14 0184. 

Agenda
Er staat een viertal te bespreken punten op de agenda. De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 • 19.45 – 20.15 uur: Hellingbanen voetgangersbrug Marsstraat
  In november 2019 nam de raad een motie aan waarbij het college werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de voetgangersbrug in de Marsstraat. Donderdagavond wordt informatie verstrekt over het onderzoek naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de brug. De bevindingen, waaronder: ontwerp hellingbanen, worden gepresenteerd en er wordt informatie gegeven over de werkvoorbereiding en financiële prognose.
 • 20.15 – 20.45 uur: Verordeningen in het kader van invoering Omgevingswet
  Naar verwachting treedt de Omgevingswet inwerking op 1 januari 2023. Deze wet is van invloed op een aantal huidige verordeningen en er is ook een nieuwe verordening nodig. Tijdens De Ontmoeting wordt de raad geïnformeerd over welke verordeningen het gaat en wat de essentie is van de voorgestelde inhoud per verordening. Ook wordt het vervolgproces toegelicht.
 • 21.00 – 21.10 uur: Bijpraten project Buitendams 45
  Na een korte schoring gaat de vergadering verder. Het voorontwerp-bestemmingsplan Buitendams 45 ligt ter inzage en onlangs heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Donderdagavond wordt de gemeenteraad bijgepraat over dit project en er wordt inzicht gegeven in het ontwikkel- en bouwproces. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het voorjaar van 2023 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dan is er ook de gelegenheid om technische en inhoudelijke vragen te stellen.
 • 21.10 – 21.20 uur: Bijpraten over de overgang naar een Lokale Paragraaf Bouwen
  Op 24 november 2022 staat in Het Debat en Het Besluit besluitvorming gepland over de nieuwe Lokale Paragraaf Bouwen. Vooruitlopend hierop wordt de raad vanavond geïnformeerd over deze nieuwe Lokale Paragraaf die de Lokale Paragraaf Wonen vervangt.

Hier online kan je de agenda en stukken raadplegen. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld