Verkenning binnenzwembaden Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam werkt op verzoek van de gemeente Sliedrecht mee aan een verkenning naar de binnenzwembaden. Dat is de uitkomt van een volgens de gemeente Hardinxveld-Giessendam ‘constructief gesprek’ met de buurgemeente. De woorden ‘buitenbad’ en ‘ligweide’ vallen niet. In Sliedrecht dreigt het zwembad in 2028 tegen de vlakte te gaan als de gemeenteraad instemt met de aanleg van een noord-zuidverbinding. 

Dit is zwembad De Duikelaar aan de Sluisweg. Beide gemeenten streven ernaar om de binnenzwembaden te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de gemeenschap en de eisen van de tijd. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Tekst gaat verder onder foto.

Het buitenbad ligt er slecht bij. Gesprekken met mogelijke initiatiefnemers om iets te doen met het buitenbad en de ligweide zijn eerder dit jaar op niets uitgelopen. (Archieffoto ArieJan van Termeij / HG24)

“Ons zwembad, de Duikelaar, is gezien de leeftijd van het gebouw en de technische staat toe aan grootschalige renovatie, inclusief een ingrijpende verduurzamingsopgave. Omdat beide gemeenten vergelijkbare uitdagingen hebben op dit gebied, hebben wij besloten om in te gaan op de uitnodiging van de gemeente Sliedrecht”, zegt het College van B & W, dat de beschikbaarheid van recreatieve voorzieningen en sportfaciliteiten van groot belang vindt voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners. 

Binnenzwembaden
Tijdens dit gevoerde gesprek zijn zowel de huidige situatie en behoeften besproken als mogelijkheden verkend voor samenwerking op het gebied van binnenzwembaden. “Dit omvat het delen van middelen, expertise en ervaringen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze inwoners. Concreet is overeengekomen dat Sliedrecht een aantal punten nader zal onderzoeken door het uitvoeren van een quick-scan. De quick-scan heeft als doel in kaart te brengen op welke gebieden samenwerking wat betreft zwemwater denkbaar is. Hierbij in elk geval aandacht besteden aan de functionele, organisatorische, ruimtelijke en financiële aspecten van een mogelijke samenwerking. Aangeven wat de effecten van de resultaten van de eerste twee onderdelen zijn op de
planvorming van de gemeente Sliedrecht”, bericht het college.

Ondersteuning en stuurgroep
Voor de begeleiding van dit onderzoek zal een projectleider van Sliedrecht worden ondersteund door een ambtelijke werkgroep, waarin zowel Sliedrecht als Hardinxveld-Giessendam vertegenwoordigd zullen zijn. Wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) zal samen met de Sliedrechtse wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) de stuurgroep vormen.

Gevolgen
Het voorgestelde onderzoek zal geen directe gevolgen hebben. Het is bedoeld als een verkennende stap om mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van binnenzwembaden te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in potentiële samenwerkingsgebieden en om te bepalen hoe beide gemeenten elkaar kunnen ondersteunen om de behoeften van de inwoners te vervullen. Op basis van deze inzichten zullen verdere stappen worden overwogen, waarbij beide gemeenten nauw met elkaar zullen samenwerken en betrokken zullen zijn.

2 gedachten over “Verkenning binnenzwembaden Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht”

  1. In Hardinxveld-Giessendam hebben ze een onderzoek gedaan onder inwoners of er draagvlak is voor een buitenbad.
    In sliedrecht is zo’n onderzoek niet geweest. Bijna alle inwoners willen behouden wat we al hebben.
    We hebben al een mooi buitenbad maar dat wil onze gemeente slopen.

  2. Sliedrechters willen een buitenbad met ligweide in Sliedrecht. Het liefst renoveren wat we nu al hebben

Plaats een reactie

*=Verplicht veld