VVT alliantie Waardenland groeit en ondertekent convenant

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – Om de binding verder te versterken hebben alle betrokken organisaties binnen VVT alliantie Waardenland een convenant opgesteld en ondertekend. De VVT alliantie Waardenland bestaat uit veertien zorgorganisaties uit de regio Drechtsteden en regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en zorgverzekeraar VGZ.

Met de groeiende vraag van ouderen naar steeds complexere zorg thuis is regionale samenwerking ook op dit gebied van belang. In april 2022 zijn Aafje, Internos, Lelie Zorggroep en Zorgwaard aangesloten bij de VVT alliantie Waardenland. Deze organisaties bieden thuiszorg in de regio Waardenland.  (Stockfoto)

Met het ondertekenen van het convenant tonen de betrokken organisaties hun commitment om de regiovisie te realiseren. In het convenant staan afspraken over de onderlinge samenwerking en gewenste resultaten. Door samen te werken aan ouderenzorg wil de alliantie ervoor zorgen dat zorg in de regio dicht bij mensen is, toegankelijk is, op hun behoeften inspeelt én betaalbaar blijft. 

Centraal verwijspunt
De alliantie krijgt steeds meer bekendheid. In de afgelopen maanden heeft de alliantie meerdere projecten met succes uitgevoerd. Zo is momenteel een tweede lichting zij-instromers bezig met een verkorte BBL opleiding tot verzorgende IG. Ook is er één centraal verwijspunt voor kortdurende zorg in de Drechtsteden gerealiseerd: Verwijspunt 078.

Invulling
In september 2020 lanceerden ouderenzorgorganisaties en zorgkantoor VGZ in de regio Waardenland hun gezamenlijke visie op ouderenzorg in de regio tot 2030. Als VVT alliantie Waardenland geven zij gezamenlijke invulling aan deze visie. 

Nieuwe opzet
Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe opzet van de VVT alliantie Waardenland. Alle projecten en regionale opgaven zijn ondergebracht in drie programmalijnen, te weten (1) arbeidsmarkt en onderwijs, (2) wonen-zorg en zorgaanbod en (3) innovatie en data. Er is een dagelijks bestuur aangesteld en er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld