Waterschap controleert op taken en obstakels langs wegen

HARDINXVELD-GIESSENDAM / REGIO – Op de polderwegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden moeten takken het zicht niet belemmeren en obstakels niet in de weg staan. Voor de veiligheid controleert Waterschap Rivierenland dit vanaf maandag 13 juni 2022.

Voor de verkeersveiligheid moeten de wegbermen zo veel mogelijk vrij zijn van begroeiing, obstakels en overhangend groen. (Foto Waterschap Rivierenland)

In deze gebieden is het waterschap de wegbeheerder buiten de bebouwde kom. Takken mogen niet lager dan 4,2 meter boven de rijbaan hangen, of 3 meter boven een fietspad. Hagen en struiken mogen het vrije uitzicht niet belemmeren in bochten en bij kruisingen. In bermen moeten obstakels (paaltjes, keien, betonnen blokken) minstens een halve meter vanaf het asfalt staan en goed zichtbaar zijn met witte verf of een reflector.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld