Vanaf maandag invoering van nieuw afval- en grondstoffenbeleid

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waardlanden beginnen maandag 13 juni 2022 met de werkzaamheden die voortkomen uit het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. 

De gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden hebben samen met Reinigingsdienst Waardlanden vorig jaar een grondstoffenplan opgesteld. Dat plan heet de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. In dit nieuwe plan staat hoe de hoeveelheid afval terug wordt gebracht van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar.

Recycletarief
De komende maanden zegt de gemeente Hardinxveld-Giessendam te werken aan een eerlijkere manier van kosten toerekenen voor afval inzamelen en verwerken. Dit gaat per 1 januari 2023 in. De meeste burgers weten al dat goed afval scheiden en minder restafval beter is voor het milieu. Straks krijg je als afvalbezorger invloed op de hoogte van een deel van uw afvalstoffenheffing. Dat variabele deel heet het recycletarief. Het is een nieuwe manier van de afvalstoffenheffing berekenen. Scheidt je jouw afval goed en heb je weinig restafval? Dan zijn jouw kosten lager. De gemeente stelt de hoogte van de afvalstoffenheffing vast, dus van het vaste deel én het recycletarief. Op dit moment kunnen bewoners van de hoogbouw hun GFT afval nog niet scheiden. Daar gaan de gemeente en Waardlanden verandering in brengen. Het effect op termijn daarvan is dus dat hoe beter deze bewoners hun afval (waaronder GFT) scheiden, des te minder kosten zij maken.  

In Hardinxveld-Giessendam wordt maandag begonnen met het plaatsen van (nieuwe) groente-, fruit- en tuinafval (GFT) containers bij flats en appartementencomplexen. Dat betekent nog niet dat je deze containers ook direct kunt gaan gebruiken voor uw GFT-afval. Tot het moment dat de toegangspassen voor ondergrondse containers uit zijn gegeven, blijven deze containers afgesloten. Vanaf maandag 20 juni 2022 worden de inworpzuilen van de restafvalcontainers en de pmd containers omgewisseld; deze gaan van 80 liter inhoud nu naar 60 liter straks. Deze nieuwe inworpzuilen worden dus iets kleiner, maar ze blijven uiteraard voor iedereen openstaan. Je kunt deze ondergrondse containers gewoon, tot 1 januari 2023, zoals je gewend bent, blijven gebruiken. Het kan zijn dat de ondergrondse containers tijdens de werkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Na de invoering van het recycletarief heb je alleen nog toegang tot de ondergrondse containers met een toegangspas. Over het hoe en wat van deze pas zegt de gemeente Hardinxveld-Giessendam inwoner de komende periode te informeren. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld