Gemeenteraad bij elkaar voor De Ontmoeting

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In de raadzaal van het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1 vergadert donderdag 16 juni 2022 in het openbaar (en deels besloten) de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Tussen 19.00 – 19.30 uur staat De Ontmoeting op het programma. Daarna staat het spreekrecht op de agenda samen met een tweetal presentaties.

Tijdens De Ontmoeting kunnen inwoners onder het genot van een kopje koffie in het gemeentehuis vragen te stellen aan raadsleden, ambtenaren, burgemeester en wethouders. (Foto Peter Donk / HG24)

Na De Ontmoeting begint de vergadering met het spreekrecht voor het publiek. Daarvoor wordt de ruimte tot 19.45 uur ingeruimd. Het spreekrecht biedt de gelegenheid om in te spreken over een onderwerp naar keuze. Iedere inspreker kan vijf minuten spreken over een onderwerp naar keuze. Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht, geef dit dan minstens vier uur voor aanvang van De Ontmoeting bij de griffie aan via tel. 14 0184 of per e-mail:  griffie@hardinxveldgiessendam.nl 

ILVP
De eerste presentatie, tussen 19.45 – 20.30 uur, gaat over het Integraal Lokaal Veiligheids Plan (ILVP) 2023-2026. De raad en andere aanwezigen worden door team Veiligheid geinformeerd. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd naar thema’s en prioriteiten voor het nieuw op te stellen ILVP.

MAg
Na een schorsing tot 20.45 uur is er tussen 20.45 – 21.15 uur een presentatie van de jaarrapportage 2021 Maatschappelijke Agenda (MAg). De gemeente Hardinxveld-Giessendam werkt sinds 2018 met de MAg. Ieder jaar levert Stuwkr8 een rapportage aan de gemeente over het voorgaande jaar. Deze rapportage bevat een inhoudelijke en financiële verantwoording. In deze Ontmoeting blikt Gerard Nieuwe Weme terug op het jaar 2021 en een doorkijk geven naar 2022.

Besloten deel
Het openbare deel is rechtstreeks online te volgen. Na afloop van dit agendapunt vergadert de gemeenteraad in beslotenheid verder. Dat betekent zonder publiek. De raad is donderdag 23 juni 2022 en donderdag 30 juni 2022 opnieuw bij elkaar voor Het Debat en Het Besluit, aanvang 19.30 uur.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld