Waterschap maait komende weken bermen buiten bebouwde kom

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In mei en juni 2022 maait Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voor de verkeersveiligheid de bermen van wegen buiten de bebouwde kom. “Nieuw is dat we maaien in fases voor de soortenrijkdom. Vegetatie wordt vaker gespaard”, aldus het waterschap, dat oproept om bijzondere soorten te melden en om niet zelf te gaan maaien.

Voorafgaand aan het maaien bekijkt het waterschap welke beschermde soorten bij het maaien moeten worden ontzien. (Archieffoto Waterschap Rivierenland)

Waterschap Rivierenland: “Eerst maaien we kruisingen en zichthoeken, aansluitend ook de rest van de wegberm. In september maaien we opnieuw.” Waar de verkeersveiligheid het toestaat, maait het waterschap voortaan anders. “In fases, we laten vaker vegetatie staan en we ruimen vaker het maaisel op. Bermen die sterk verruigd zijn, maaien we intensiever om ruimte te bieden voor meer soorten.

Meer vegetatie 
Langs polderwegen maait het schap voortaan de bermen om beurten. Eerst de ene zijde en na enkele weken de andere. Het geeft flora en fauna volgens hen de kans om een plek te vinden. “Het kan even wennen zijn. Het waterschap roept op om de gespaarde vegetatie niet zelf te gaan maaien. Dat is ongewenst voor de natuur en voor de verkeersveiligheid. Waar het niet lukt om beurtelings te maaien, sparen we vegetatie in de berm: bijvoorbeeld rondom bomen, slootkanten, beplanting”, schrijft het waterschap. Ook hier roepen ze op om niet zelf te gaan maaien.

Maaisel en biodiversiteit
Binnen een week wordt het maaisel opgeruimd. Waar de ruimte beperkt is, wordt het opgezogen. Opruimen van het maaisel helpt volgens het Waterschap Rivierenland bij een goede ontwikkeling van de vegetatie en verstevigt de grasmat. Blijft maaisel liggen, dan verruigt de berm met bijvoorbeeld brandnetel of distel. Het waterschap is mede ondertekenaar van het beheerconvenant van Blauwzaam, gericht op meer biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. Ze beheren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden buiten de bebouwde kom zo’n 600 kilometer aan wegen, inclusief fietspaden en picknickbanken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld