Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt in 2023 per huishouden

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Huishoudens met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld € 30,– meer aan waterschapsbelasting betalen. Een alleenstaande huurder gaat gemiddeld ongeveer € 12,– per jaar meer betalen. Dat bericht vrijdag 25 november 2022 het Waterschap Rivierenland. 

De verhoging wordt vooral veroorzaakt door maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de stijgende (energie)prijzen. Met deze belastingstijging zit Rivierenland op het landelijk gemiddelde van alle waterschappen. (Foto Cees van der Wal)

Net als iedereen in Nederland heeft ook Waterschap Rivierenland te maken met grote prijsstijgingen op het gebied van elektra, brandstof en grondstoffen. Het waterschap wil in 2030 energieneutraal zijn. De stijging van energiekosten onderstreept dat doel nog eens. Afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet. Zo zijn verschillende rioolwaterzuiveringen omgebouwd tot energiefabrieken. Daarmee wekt het waterschap zelf energie op. Daarnaast probeert het waterschap slimmer en innovatiever te werken. Zo houdt Waterschap Rivierenland de kosten zo laag mogelijk.

Steeds complexer
Daarnaast is volgens het schap het werk steeds complexer. Dat komt bijvoorbeeld door extremer weer, hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater. Waterschap Rivierenland moet daarom kostbare maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op dit moment is dit in het rivierengebied goed zichtbaar bij de verschillende dijkversterkingsprojecten. “Dit alles heeft tot gevolg dat de waterschapsbelasting in 2023 sterker stijgt dan in andere jaren. Dat is natuurlijk niet leuk”, stelt Goos den Hartog vast, heemraad bij Waterschap Rivierenland, “Als Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland zijn wij ons daarvan bewust. De afgelopen maanden hebben wij in verschillende werksessies gewerkt aan de voorbereidingen van de begroting. Dat heeft geleid tot bezuinigingen op verschillende beleidsterreinen. Dat om de stijgende prijzen zoveel mogelijk op te vangen.” Met de inkomsten uit de waterschapsbelasting kan het waterschap het rivierengebied nu en in de toekomst veilig, schoon en leefbaar houden. 

Verhogingen
In het gebied van Waterschap Rivierenland stijgt de waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder met € 12,– tot € 189,– in 2023. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 250.000,– betaalt in 2023 € 425,–, dat is € 29,– meer dan in 2022. Een huishouden met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 400.000,– betaalt in 2023 € 488,–, dat is € 32,– meer dan in 2022. In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag in 2023 voor een gemiddeld gezin met een huurwoning € 370,–. Dat is € 24,– meer dan in 2022. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000,–) betaalt in 2023 een bedrag van € 504,–. Dat is € 29,– meer dan in 2022. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 400.000,–) betaalt in 2023 een bedrag van € 584–. Dat is € 32,– meer dan in 2022. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland hier ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld