Werkgroep Duurzaamheid komt maandagavond bij elkaar

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In de voormalige trouwzaal komt maandag 3 oktober 2022 de Werkgroep Duurzaamheid samen. De openbare bijeenkomst in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1 begint om 19.30 uur.

De vergadering van de werkgroep vindt plaats in het gemeentehuis. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Er is inmiddels een concept-agenda bekend. Die ziet er als volgt uit.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van de werkgroep op 4 juli 2022
4. Bijpraten hoofdonderwerpen Actuele Onderwerpen
5. Inzet rondom aanpak Energiearmoede
6. Laadpalenbeleid
7. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over recent
verschenen informatie, die eerder geplaatst is op de lijst van
ingekomen stukken
8. Vooruitblik volgend overleg en wensen t.a.v. de
agenda/invulling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Plaats een reactie

*=Verplicht veld