Baggerwerkzaamheden in Giessen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In het riviertje de Giessen wordt momenteel gebaggerd. Sinds september 2022 tot half maart 2023 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in de Alblasserwaard, in de omgeving Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg. 

De baggerwerkzaamheden in de Giessen, hier tussen Buitendams en Dreesstraat, zijn in volle gang. (Foto ArieJan van Termeij)

Door middel van baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen behalve schoner ook dieper. Daardoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren en zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water. Voorafgaand aan de werkzaamheden is de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald door het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon. Dat gebeurt door kleine hoeveelheden baggerspecie uit elke watergang te onderzoeken in een laboratorium. Daaruit blijkt welke stoffen in de baggerspecie voorkomen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld