Fien Wonen verwacht autonome groei in sociale huur

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Onder het motto ‘Wonen doen we samen’ presenteerde woningcorporatie Fien Wonen zich donderdagavond 13 april 2023 in de raadzaal aan de gemeenteraad. Het ging kort over het ondernemingsplan 2023 – 2027, de opgaven en de sociale woningmarkt. Het bezoek was daags na de ondertekening van de prestatieafspraken 2023

Directeur bestuurder Elisabeth ter Borg van woningcorporatie Fien Wonen geeft een toelichting aan de gemeenteraad. (Foto Peter Donk / HG24)

Uitgebreid werd gesproken over de ontwikkelingen op de woningmarkt en de plannen voor het dorp. Directeur bestuurder Elisabeth ter Borg van woningcorporatie Fien Wonen was daarvoor te gast. Fien Wonen heeft drie volkshuisvestelijke thema’s in het ondernemersplan staan: Fien Huis, Fiene Buurt en Fiene Toekomst. Ter Borg ging op deze drie items in. “We krijgen een behoorlijke toename voor mensen die woningen nodig hebben in de sociale sector. Dat zijn wat meer ouderen en wat minder jongeren. En voor de middeninkomsgroep en het wat hogere segment. We kiezen voor verdichting in bestaande wijken, nieuwbouwwoningen… tot 2035 verwachten we een woninggroei van 280 woningen in de sociale huur binnen de autonome groei”, vertelde Ter Borg. Nu heeft Hardinxveld-Giessendam 2035 Fien-woningen, 549 particuliere huurwoningen en 4726 koopwoningen. 

Woningbehoefte en zoektijd
Er komen de komende jaren meer één- en tweepersoons huishoudens. De ouderen 75+ nemen de komende jaren toe. Ter Borg: “Dat doet wat met onze woningvoorraad. De mensen hebben een veranderende vraag naar typologie. Vanuit de zorg verwachten we ook een veranderende behoeft. De mensen zoek kleinschalige appartementen in een parkachtige omgeving of zogeheten hofsetting. Dit alles binnen de eigen sociale omgeving.” Als je voor een doelgroep met meer geld wil bouwen, moet daar de huur op worden afgestemd. Het toewijzen van een woning gebeurt op basis van inkomen. Fien Wonen heeft de laatste jaren vooral toegewezen aan mensen met de laagste inkomens. Fien Wonen hanteert verschillende categorieën, moet ook kunnen leveren en op dit moment wordt er te weinig gebouwd. Het blijkt dat 77% van de woningzoekenden ook in het dorp kunnen wonen. De zoektijd naar een woning was in 2021 zo’n anderhalf jaar en in 2022 al bijna twee jaar. De wachttijd op een woning was in 2022 ruim vijf jaar. Relatief veel reacties komen van ‘buiten’ de gemeente. Relatief veel Hardinxvelders reageren ook in Gorinchem en nieuwe huurders komen vooral uit Hardinxveld-Giessendam zelf (49%). Komende jaren wordt er veel gebouwd in het dorp. Tot 2030 komen 1594 koopwoningen bij en twaalf sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam dan 26% (landelijk is dat 30%). 

Levensloopbestendige wijk
Ook een thema is Fiene Buurt. Het doel is de buurten groener, weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Ter Borg: “Met voldoende woonaanbod in een rijke variatie, in een goede, levensloopbestendige wijk, met passende (kleinschalige) woonvormen,voor iedere inwoner van Hardinxveld-Giessendam.” De eerste inzet op leefbaarheid is in De Peulen en in Boven-Hardinxveld. Denk aan huisvesting van kwetsbare groepen, uitstromers maatschappelijke opvang, statushouders, kleinschalige (intramurale) woonvormen en eniorenhuisvesting. Het andere thema is Fiene Toekomst en dat is een verduurzaming van de woningvoorraad. De versnelling extra kost Fien Wonen € 84.000.000,– extra. Totaal komt op € 170.000.000,–. Ter Borg: “De technische ontwikkelingen gaan heel hard. Wij hebben daarom een afwegingskader gemaakt om zo min mogelijk risico te lopen op verspilling van gelden. We kijken naar het exploitatielabel. Als we dat label hebben, kijken we of de woning transitie gereed (standaard is geïsoleerd). Daarna kijken we of we de transitievorm (energievoorziening) kunnen uitvoeren. In Neder-Hardinxveld gaan we naar standaard isoleren en we kijken naar een collectieve transitievorm (Warmtenet gerealiseerd in samenwerking/door gemeente en NUTS. Fien Wonen sluit hier op aan – red.). In 2027 hebben alle Fien woningen in het dorp een isolatiepakket aangeboden gekregen. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld