Gemeente heeft officieel niets vernomen over definitieve azc-locatie; politiek boos

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – “Wij hebben officieel niets vernomen van de gemeente Sliedrecht en kunnen hier dus niet op reageren”, reageert de gemeente Hardinxveld-Giessendam vrijdag 5 januari 2024 na de berichtgeving donderdag 4 januari 2024 over de definitief locatie van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht, tegen de gemeentegrens van Hardinxveld-Giessendam. Meerdere politieke partijen reageren boos op de ontwikkeling. De drie collegepartijen, T@B, SGP en ChristenUnie reageren furieus.

De locatie voor een azc is definitief volgens de gemeente Sliedrecht. Deze komt aan de Kweldamweg- Zwijnskade, nabij de gemeentegrens met Hardinxveld-Giessendam. (Archieffoto ArieJan van Termeij / HG24)

Ook de politiek reageert verbolgen op het besluit en de communicatie, zoals de lokale politieke partij T@B. “Volgend week is het reces afgelopen en dan willen we graag met ons college in gesprek. We krijgen eigenlijk een azc, want die komt op de gemeentegrens en als gemeente Hardinxveld-Giessendam begrijp ik kunnen we ook nog opdraaien voor de statushouders”, zegt fractievoorzitter Dick Fijnekam (T@B), “Het gaat om het proces omgaan met je buren. Het is in mijn ogen niet goed gegaan. Je moet een college de kans geven om hun eigen gemeenteraad te informeren. We moeten het nu horen uit de media.”

Tekst gaat verder onder X-bericht.

Asielzoekercentrum voorkomen
“Als SGP fractie zijn we onaangenaam verrast dat nu definitief lijkt gekozen te worden als locatie Kweldamweg-Zwijnskade voor een nieuw AZC”, zegt fractievoorzitter Erik van den Bosch, “Via officiële kanalen hebben we nog niets gehoord, ook wij moeten het hebben van de berichten uit de media. We wachten de reactie van ons college hierin af, maar ook zijn we benieuwd hoe de communicatie hierover is geweest. Het is laakbaar zoals de gemeente Sliedrecht dit onderwerp oppakt en dat er voor de tweede keer gelekt is naar de media over dit gevoelige onderwerp. Onze fractie is van mening dat alles in het werk gesteld moet worden om te voorkomen dat deze locatie ingericht wordt als AZC. 

Uit de bocht
“Na het artikel in Het Kompas van deze week, waarin de gemeente HG aangeeft hoe zij het proces wat opvang betreft van asielzoekers wil doorlopen, valt dit besluit rauw op het dak”, stelt fractievoorzitter Wim de Ruiter (CDA), “Natuurlijk, de bepaling een locatie zal altijd gedoe opleveren. De wijze waarop de gemeente Sliedrecht dit doet schiet wel erg uit de bocht: practisch gezien de locatie in de achtertuin van de buren plaatsen! En dat zonder overleg. De gemeente Sliedrecht heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam gepiepeld. Hoezo een beste buur?” 

Drie etiketten
“Sliedrecht “verrast”, Sliedrecht ontroerd, Sliedrecht laat “ buren” links liggen. Drie etiketten welke je zou kunnen plakken op dit “ succesverhaal”, zegt fractievoorzitter Willem Pors, “Verrast: in de zin van: terwijl er gesprekken gaande zijn, en je het idee krijgt dat er nog opties (andere keuzes) mogelijk zijn, dan opnieuw met deze verrassende mededeling te komen. Zijn gesprekken dus voor de bühne geweest. Proces voor de vorm. Ontroerd: de tranen springen in je ogen als je het persbericht leest. Het is doordrenkt van : kijk ons is goed bezig zijn. Wij doen dit, wij lopen voorop, wij nemen regie, wij doen iets voor de medemens, wij bouwen een AZC, etc. Wat een successtory. Het lijkt op het beste jongetje van de klas verhaal. Links liggen: alle zorgen en argumenten welke door Hveld zijn aangevoerd worden terzijde geschoven. We doen dit samen met omliggende buren zegt het persbericht. Maar dan alleen op onze manier. Dat noemt men dan samenwerken! We bouwen een AZC, zetten die op het uiterste puntje gemeentegrond, hebben wij er geen last van. Not in my backyard noemen we dat. En de buren, die moeten maar zien. Van je buren moet je het hebben. Bedankt Sliedrecht.” 

Invloed groter
De PvdA-raadsfractie in Hardinxveld-Giessendam vindt het een teleurstellende keus van Sliedrecht voor een AZC op die plaats, tegen de grens van Hardinxveld-Giessendam. “Waarbij de invloed op Hardinxveld-Giessendam groter zal zijn dan op Sliedrecht. Er is met het college van Hardinxveld-Giessendam gesproken, maar zonder merkbaar resultaat, terwijl Hardinxveld-Giessendam ook werkt aan de opvang van asielzoekers. Kennelijk was er wel goed overleg met Alblasserdam mogelijk. Bespreking in fractie en raad volgt nog”, stelt fractievoorzitter Max van den Bout (PvdA).

Reactie gemeente Sliedrecht
“De gemeente Sliedrecht heeft in december met de partners afgesproken om pas in het nieuwe jaar over de definitieve locatie te communiceren. Naar aanleiding van de berichtgeving van gisteren in de pers is in overleg met de partners besloten om de locatie definitief te communiceren”, reageert de gemeente Sliedrecht vrijdag 5 januari 2024.

Reactie gemeente Hardinxveld-Giessendam
Kort daarna kwam ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam met een tweede reactie. “Het college van B&W heeft kennisgenomen van het feit dat de gemeente Sliedrecht haar definitieve keuze voor het AZC heeft bepaald aan de Zwijnskade in Sliedrecht-Noord. Het college van B&W is teleurgesteld over de keuze van deze locatie. Vanuit het oogpunt van veiligheid, zorg, bereikbaarheid en de bouwlocaties in de directe omgeving, is de keuze onbegrijpelijk”, bericht de gemeente. Burgemeester Dirk Heijkoop (CDA) van Openbare Orde en Veiligheid: “Wij hebben met de gemeente Sliedrecht verschillende gesprekken gevoerd. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid.” Het afwegingskader van de gemeente Sliedrecht is volgens Heijkoop gebaseerd op ruimtelijke argumenten vanuit het perspectief van de ontwikkelaar van Sliedrecht-Noord. “Daarin is het perspectief van de ruimtelijke ontwikkelingen in Hardinxveld-Giessendam niet meegenomen. De maatschappelijke thema’s veiligheid, bereikbaarheid, zorg en onderwijs die zijn aangekaart vanuit de gemeente Hardinxveld-Giessendam worden geheel anders beoordeeld. De bezwaren en zorgen die wij als gemeente hebben meegegeven, zien wij niet terug in deze definitieve beslissing”, aldus Heijkoop.

2 gedachten over “Gemeente heeft officieel niets vernomen over definitieve azc-locatie; politiek boos”

  1. Deze boosheid is heel goed te begrijpen. Gemeente Sliedrecht hoort zo niet met een buurgemeente en z’n eigen inwoners om te gaan. Boosheid is zeer terecht!

  2. Laten we elkaar als gemeenten versterken door samen te werken, ook als het gaat om huisvesting azc. En azc dan symbolisch OP de gemeentegrens plaatsen😀

Plaats een reactie

*=Verplicht veld