‘Gemeente praat met Fien Wonen over voorrang verlenen lokale woningzoekende’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeente Hardinxveld-Giessendam ziet graag dat eigen inwoners voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. “Met betrekking tot de gesprekken over de bouw van sociale huurwoningen zijn we ook in gesprek over de doelgroep en dan met name over het verlenen van voorrang van lokale woningzoekende”, schrijft wethouder Trudy Baggerman (T@B) van Wonen en Ruimtelijke Ordening namens het College van B & W aan de fractie van de T@B, die daar half november vragen stelde over de Lokale Paragraaf Bouwen en de relatie met woningcorporatie Fien Wonen.

Wethouder Trudy Baggerman (T@B) van Wonen en Ruimtelijke Ordening. (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

De T@B wilde van het college horen voor wie Fien Wonen nu eigenlijk bouwt. “Iedereen kan een woning huren bij Fien Wonen als je je hebt ingeschreven als woningzoekende via de website van Woongaard, kortom heel Nederland kan/mag zich inschrijven. Als je je hebt ingeschreven kun je via deze website zien voor welke woningen je in aanmerking komt en kun je reageren op woningen (die passen bij het huishoudinkomen en grootte van het huishouden)”, aldus Baggerman. De gemeente praat dus over de voorrangsregeling voor eigen inwoners.

Bouwberaad
Er wordt gesproken over een samenwerking tussen makelaars, gemeente en Fien Wonen als het gaat over bespreken van actuele ontwikkelingen welke input leveren voor het uitvoeringsprogramma. Fien Wonen is ook onderdeel van het Bouwberaad Hardinxveld-Giessendam. Baggerman: “In het algemeen in het contact met Fien Wonen en de gemeente Hardinxveld-Giessendam goed, zowel ambtelijk als bestuurlijk weten we elkaar goed te vinden. Letterlijk en figuurlijk zijn we goede buren.”

Sociale huurwoningen
Fien Wonen is een deelnemer aan het lokale Bouwberaad, waarbij elke deelnemer, kortom ontwikkelaars/bouwers en gemeente, gelijkwaardig is. Baggerman: “Door samen aan de slag te gaan met versnelling en zoeklocaties,  kunnen we van elkaar leren en samen (mogelijke) knelpunten opsporen en aanpakken. We kijken dus gezamenlijk naar mogelijke woningbouwlocaties waarbij Fien Wonen zelf rechtstreeks aan tafel zit met de ontwikkelaar/bouwer om het gesprek aan te gaan over het bouwen van sociale huurwoningen. Gezamenlijk zoeken we naar een kwalitatieve transformatie van (een deel van) de woningvoorraad bij sloop met vervangende nieuwbouw, renovatie en verdichting. De focus ligt op de doelgroepen starters en senioren en de daarbij behorende uitwerking van woningtypologie (o.a. woninggrootte, huurprijs).”

Woning jongeren
De T@B wilde expliciet weten wat Fien Wonen kan doen voor jonge inwoners van Hardinxveld-Giessendam, die wachten op een woning en geen urgentie heeft of onder een doelgroep valt. “Een instrument om Hardinxveldse bewoners te krijgen en houden, is maatwerk bij woningtoewijzing:, stelt Baggerman, “Er zijn voorbeelden van maatwerk toewijzing, zoals het project van Place4Me met tien woningen voor mensen met autisme. Gezamenlijk zijn we op zoek naar mogelijkheden om de lokale jeugd, die behoefte heeft aan een sociale huurwoning, in aanmerking te laten komen voor een woning.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld