Hartelijke woorden voor oud-wethouder Boerman bij afscheidsreceptie

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De vertrokken wethouder Theo Boerman (SGP) kreeg dinsdagmiddag 21 juni 2022 zijn laatste afscheidsreceptie aangeboden. Eerder nam hij afscheid van de gemeenteraad, het gemeentepersoneel en zijn SGP-afdeling als wethouder. Nu nam hij afscheid van veel (regionale) collegabestuurders, lokale vertegenwoordigers van organisaties en andere gemeentelijke relaties.

Theo Boerman hier samen met zijn vrouw Gera schudde tientallen mensen de hand. Toen de sprekers begonnen, stonden er nog veel mensen in de rij. (Foto Peter Donk / HG24)

Boerman stopt eerder met werken vanwege gezondheidsproblemen. Een noodzaak, want Boerman had het graag anders gezien.

Dierbare herinneringen
Van de sprekers kreeg Boerman warme, hartelijke woorden. Wethouder Trudy Baggerman (T@B) was de eerste spreker en herinnerde zich Boerman als een prettige collega in de omgang. Ze haalde dierbare herinneringen op aan acht jaar samenwerking binnen het college. “Ik zag je veranderen. Van een strenge man naar een man, die milder werd. Jij stopt nu, maar voor mij komt dat nog wat te vroeg”, sprak Baggerman, die met verschillende anekdotes kwam. Boerman kon verhalen over de familie van Baggerman. Ze groeiden op in dezelfde straat. Baggerman herinnerde zich nog een kostelijke avond samen mosselen eten. Maar ze zag ook dat Boermans gezondheid achteruit ging. Onlangs werd hij nog van Lid in de Orde van Oranje-Nassau bevorderd naar Ridder.

‘Grote zaken’
Burgemeester Dirk Heijkoop (CDA) vertelde dat Boerman zeven burgemeesters had ‘versleten’. Hij was de achtste met wie Boerman samenwerkte. Heijkoop haalde herinneringen op aan 32 jaar openbaar bestuur. Boerman was zestien jaar raadslid en zestien jaar wethouder. Boerman werd herinnerd aan ‘grote zaken’, waar hij dichtbij betrokken was. Heijkoop noemde de aanleg van de Betuwelijn en de vondst van Trijntje als archelologische vondst, de wateroverlast en dijkversterking. “Ik merk ook dat sinds je bent gestopt, ontspannen bent”, stelde Heijkoop vast. 

Gezondheid
Uiteraard sprak Theo Boerman zelf ook de aanwezigen toe. Boerman refereerde aan de formaties en dat hij altijd de wethouder met de portefeuille Financiën was en hij herinnerde ook aan de moeilijke periodes als gemeente. “Het was niet altijd leuk!”, sprak hij. Dat hij nu afscheid nam van het openbaar bestuur was geen keuze. Hij had graag nog wat langer doorgegaan, maar zijn gezondheid laat dat niet toe. Boerman: “Ik had graag tot mijn 67e, tot mijn pensioen vol gemaakt. Ik vind ‘je bent er voor 100% als wethouder of niet’. Ik merkte dat ik die 100% niet meer kon geven.”

Regionale samenwerking
Boerman nam de tijd om zijn vrouw Gera en de kinderen te bedanken. Voor hen mooie woorden. “Gera zat vaak alleen thuis, verzorgde het huishouden en had een groot aandeel in de opvoeding van de zeven kinderen. Ook op zaterdag zat mijn vrouw soms alleen”, aldus Boerman, die de komende tijd veel wil ‘goed maken’. Naar zijn vrouw en de kinderen. Boerman was van de regionale samenwerking. “Dat lag me na aan het hart. In tegenstelling tot die opschaling, die de provincie steeds wilde. Ik zie ook een goede toekomst in de Drechtsteden.” Theo Boerman wordt in Hardinxveld-Giessendam herinnert als een harde werker en een man van (financiële) kennis. Een Theo Boerman Boom  en een Theo Boerman Zitbank zijn een blijvende herinnering aan de man die het dorp vele jaren mee heeft bestuurd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld