Herinrichtingswerkzaamheden Het Laantje vallen ruim ton duurder uit

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Er is € 110.000 extra nodig voor de reconstructie van Het Laantje. Bij de begroting 2023-2026 werd eerder een krediet beschikbaar gesteld van € 320.000,–. Het College van B & W vraaagt de gemeenteraad een extra krediet. “De lange periode van voorbereiding vergde meer personele inzet en er zijn door wensen uit de omgeving aanvullende keuzes gemaakt. Ook hebben we te maken met aanzienlijke prijsstijging
van bouwstoffen”, licht het college de extra kredietaanvraag toe.

Als gevolg van de sterke prijsverhogingen van de afgelopen twee jaar zijn extra middelen nodig. Sinds het beschikbaar stellen van het oorspronkelijke krediet zijn volgens het college de prijzen meer dan gebruikelijk gestegen. Met name die van grondstoffen voor beschoeiingen, de damwand en voor asfalt. Deze foto is half januari 2023 gemaakt tijdens een inloop voor de plannen van Het Laantje. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

In het kort gaat het om het vervangen van het steeds verder afbrokkelende asfalt. Om verdere achteruitgang in de toekomst te voorkomen worden de bermen aangepakt en voorzien van een deugdelijke damwand en beschoeiing.

Bomen en water
In samenspraak met omwonenden is gekeken hoe bomen zoveel mogelijk konden worden ontzien. Dat heeft geleid tot extra onderzoeken en een aangepast ontwerp. In het werk wordt tegelijkertijd de riolering van Het Laantje 1 aangepast. Het oppervlaktewater en dakwater wordt gescheiden van het vuile water en direct op open water geloosd. Het vuile water wordt vervolgens met een minigemaal en persleiding naar het riool nabij de Kerkweg afgevoerd, zodat de lange kwetsbare huisaansluiting kan vervallen. Daarvoor zijn jaarlijks middelen beschikbaar in het budget riolering.

Niet uitstellen
Het project kent een lange voorgeschiedenis. Al vanaf 2019 staat Het Laantje op de agenda aangepakt te worden. De huidige situatie vraagt om urgentie in de aanpak zodat toegang naar Het Laantje 1 en gebruik door wandelaars en fietsers op een goede wijze kan plaatsvinden. Het is niet wenselijk om de werkzaamheden langer uit te stellen. Het meer dan wenselijk is om de werkzaamheden op korte termijn op te pakken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld