Inschrijven mogelijk voor dijkhellingen bij Waterschap Rivierenland

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 128 hectare aan dijkpercelen uit. Deze percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren). De dijkpercelen worden dinsdag 21 november 2023 uitgegeven.

Waterschap Rivierenland zegt op de dijk met aandacht voor de natuur te werken. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen volgens hen agrariërs en aannemers daarbij. (Foto Waterschap Rivierenland)

Sinds 2021 geldt voor het eerst in ons hele gebied: eerder maaien en over een langere periode. Zo bieden we flora en fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats op de dijk. De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft (binnen- of buitentalud, op basis van ecologisch advies), zes weken later de andere helft De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Daarbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

Overeenkomst
De uitgifte van dijkpercelen gebeurt met een overeenkomst met mogelijke verlengingsopties. Op het inschrijfformulier staat aangegeven voor welke looptijd het betreffende dijktraject uitgegeven wordt, daarop wordt ook aangegeven welke beheervorm op het traject gevraagd wordt. De te sluiten overeenkomst is een onderhoudsovereenkomst.

Inschrijven
De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan onze belastingplichtigen voor. Bij meer geschikte en gelijkwaardige kandidaten vindt de gunning via loting plaats. Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix. Andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Ze worden ongeldig verklaard. Hier staat meer informatie. Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar: servicedeskgrondzaken@wsrl.nl

Plaats een reactie

*=Verplicht veld