Raad stemt in met bestemmingsplan Pieter de Hooghstraat

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Aan de Pieter de Hooghstraat, gelegen aan de noordoostzijde in de kern Boven-Hardinxveld, zijn maatschappelijke en sportvoorzieningen aanwezig. De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil daar nu veertien tal woningen aan toevoegen in de sociale koopsector. Donderdagavond 20 april 2023 ging de raad akkoord met het bestemmingsplan.

Wethouder Trudy Baggerman (T@B) vertelde donderdagavond de raad dat zich al 45 jonge inwoners interesse hebben getoond. Het merendeel is nu woonachtig in Hardinxveld-Giessendam. Baggerman wil snel tot de bouw gaan komen. (Foto Peter Donk / HG24)

Vanwege de druk op de woningmarkt zijn stijgende prijzen van woningen dusver dat een woning voor een starter niet meer te betalen is. “De woningen in dit bestemmingsplan worden op de markt gezet onder een zogenaamde koopstart regeling. Hiermee worden woningen betaalbaar aangeboden aan deze doelgroep”, schrijft het College van B & W aan de gemeenteraad. Er zijn vijf inspraak reacties van bewoners en drie reacties vanuit de wettelijke vooroverlegpartners ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan. Deze hebben samen met ambtshalve wijzigingen geleid tot aanpassing van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan.

Positief
Fractievoorzitter Dick Fijnekam (T@B) sprak van ‘een druppel op een gloeiende plaat’ met betrekking tot het aantal woningen, maar hij was verder enthousiast en positief over het plan. Raadslid Erik van Dijk (ChristenUnie) staat tegen de bouwopgave positief kritisch tegen de plannen. Van Dijk wees erop dat zijn fractie steeds kijkt voor wie gaat worden gebouwd. “Er zijn bewoners die straks een deel van hun vrijheid kwijtraken”, stelde Van Dijk, die vertelde er graag duidelijk over te willen communiceren. “Het plan is ingepast in de bestaande omgeving, maar we weten dat de ruimte daar schaars is”, aldus Van Dijk, die zei dat de ChristenUnie mee zal instemmen met het plan. Raadslid Cees Lock (SGP) sprak van ‘goed nieuws voor de woningzoekenden’. “Starters krijgen via de koop-startregeling de kans een huis te kopen. Het is een prima locatie in een binnenstedelijk gebied. Voorzieningen en infrastructuur is aanwezig op deze locatie. Onze fractie juicht het plan toe en zal er mee instemmen”, aldus Lock.

Tekst gaat verder onder foto. 

Motie wantrouwen
De PvdA somde eerst de geschiedenis op en wilde persé zijn betoog houden. Hij had wat A4tjes, die hij wilde voordragen. Raadslid Gert Maas (PvdA) vond dat de woningen aan iedereen te koop moeten worden aangeboden en verwees naar het gelijkheidsbeginsel. Hij hamerde op de bouw van sociale huurwoningen. Maas: “De PvdA zal tegen stemmen, omdat het tegen de wet- en regelgeving ingaat. Ook sociale huurwoningen zijn hard nodig. Als gemeentelijke overheid worden de regels aan de laars gelapt. Het gaat om de wijze waarop het gegaan is.” “Als u dit vindt, waarom komt u dan niet met een motie van wantrouwen?”, vroeg Fijnekam. “Het is wel heel bijzonder dat de T@B ons om een motie wantrouwen moet indienen”, stelde Maas, “We hebben eerder een motie van treurnis ingediend. Ik zit hier als raadslid om kaders te stellen en voor iedereen op te komen in Hardinxveld0-Giessendam en niet voor een selecte groep.” “U heeft het alleen over de sociale huurwoningen. Als u voor alle Hardinxvelders bent, dan moet u dat wel zijn”, vond Fijnekam. Fractievoorzitter Wim de Ruiter (CDA): “Wij zijn blij dat het plan gerealiseerd kan worden. We hoeven als raad geen bank meer te spelen.”

Geschiedenis
Enkele jaren geleden zijn ten oosten van de locatie een nieuwe basisschool (De Regenboog) en sportzaal (Het Dok) met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. De in het gebied aanwezige korfbalvereniging heeft recent haar velden vernieuwd en de indeling van het terrein veranderd, waardoor aan de zuidzijde een gedeelte van het voormalige korfbalterrein is vrijgekomen.  Voor de ontwikkeling is een stedenbouwkundige opzet gemaakt, dat kaders biedt voor de invulling van het perceel. Deze ontwikkeling is, op grond van het vigerende bestemmingsplan Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied niet toegestaan. Op dit moment is geen bouwvlak aanwezig en zijn de gronden primair bestemd voor Sport-doeleinden. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

4 gedachten over “Raad stemt in met bestemmingsplan Pieter de Hooghstraat”

  1. Ik vind de regel “De PvdA somde eerst de geschiedenis op en wilde persé zijn betoog houden. Hij had wat A4tjes, die hij wilde voordragen.” niet per se (want dat is wel de juiste spelling) getuigen van objectieve verslaggeving. Overigens is onderzoekswerk een gekoppeld woord. Daarnaast is er op het onderzoek van ‘uw verslaggever’ ook wel iets aan te merken. Het is Pauline van Dijk en niet Paulien.

  2. Over waarheid gesproken. Uw verslaggever is GEEN mede-oprichter van de T@B.
    Oprichters waren Paulien van Dijk en Marian Slagboom. Beter je onderzoek werk doen en wat minder kletsen!

    Verder is vaker gevraagd om onder embargo je tekst te geven. Dat doe je niet.

  3. Graag waarheidsgetrouw verslag doen. Luister en bekijk de geluidsverslagen op de gemeentesite even terug. Het ging om 1 A4tje van mijn inbreng en niet om meerdere. En het gelijkheidsbeginsel had te maken met het Didam arrest, sinds de uitspraak van de hoge raad is het de gemeente niet toegestaan om gemeentelijk vastgoed of gemeentegrond 1op1 te verkopen maar moeten ze een selectieprocedure hanteren waarbij woningcorporaties en derde belanghebbenden een bod mogen uitbrengen en dat is hier nagelaten. Ook had de gemeente reeds in 2019 een grondexploitatie geopend om sociale huurwoningen te bouwen en hebben met de draai naar koop start de woningcorporatie Fien wonen niet geïnformeerd getuige de brief van Fien wonen aan het college op 15 september 2021. Ik mag toch aannemen dat HG 24 toch onafhankelijk verslag doet of komt het dat de verslaggever medeoprichter is van de TAB ?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld