Regionale Adviesraad Sociaal brengt vanaf 2023 adviezen uit

DORDRECHT / HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden en de Cliëntenraad Regio Drechtsteden gaan vanaf 2023 gezamenlijk adviseren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en het minimabeleid. Ze gaan opereren onder de naam Regionale Adviesraad Sociaal.

Door de samenwerking bundelen ze de krachten en krijgen de adviezen meer onderlinge samenhang. (Stockfoto)

Vanuit elke adviesraad uit de zeven Drechtstedengemeenten (Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam) komen één of twee leden in de nieuwe Regionale Adviesraad Sociaal. De Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD) wordt een Cliëntenplatform dat de Regionale Adviesraad Sociaal input geeft over de Participatiewet en het minimabeleid vanuit de praktijk. 

Advisering
De Regionale Adviesraad Sociaal geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Sociale Dienst Drechtsteden en aan de wethouders van de Drechtstedengemeenten. Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats met de zeven lokale adviesraden; zij adviseren op hun beurt de plaatselijke gemeentebesturen.
Nu er weer veel in beweging is bij het sociaal beleid, is betrokken beleidsadvisering van goede kwaliteit en vanuit het perspectief van de cliënt van groot belang.

Voorzitters
Voormalig wethouder Aaike Kamsteeg is sinds 1 augustus 2022 voorzitter van de Regionale Adviesraad Sociaal. Ook de CRD heeft sinds kort een nieuwe voorzitter, oud-wethouder Herman Nieuwstraten. Hij wordt vanaf 2023 voorzitter van het Cliëntenplatform.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld