Waterschap controleert op onderhoud van sloten

TIEL / HARDINXVELD-GIESSENDAM – Vanaf dinsdag 1 november 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in het rivierengebied. In deze ‘schouw’ bekijken ze of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee wordt wateroverlast in een natte winter vermeden.

Water kan niet stromen door een dichtgegroeide sloot of verstopte duiker. Daarom moeten eigenaren langs de sloot overtollige begroeiing en vuil weghalen. Het ‘doorstroomprofiel’ van het water moet vrij zijn. (Foto Waterschap Rivierenland)

Langs oevers mag begroeiing blijven staan, om ruimte te bieden aan biodiversiteit. Van belang is dat de doorstroming van het water niet wordt belemmerd.

Sancties
Het onderhoud moet vóór genoemde controledatum in orde zijn. Wie te laat is, loopt het risico dat het waterschap het onderhoud uitvoert op kosten van de eigenaar. Als een eigenaar van grond langs de sloot twee jaar na elkaar het onderhoud niet in orde heeft, is sprake van een ‘herhaaldelijk overtreder’. Is het onderhoud in het derde jaar opnieuw niet in orde, dan legt het waterschap een dwangsom op.

Flora en fauna
Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met (beschermde) flora en fauna. Het is van belang deze soorten te sparen. Waar begroeiing de doorstroming van water niet belemmert, kan het blijven staan. Voor een bewoonbaar rivierengebied werkt Waterschap Rivierenland voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen ze met stuwen en gemalen voor voldoende water. Ook zuiveren ze het rioolwater. Inwoners van het rivierengebied kunnen zodoende veilig leven en werken in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving.

Vragen
Wie vragen heeft over het onderhouden van sloten mag op werkdagen tussen 08.30 – 12.00 uur bellen met tel. 0344 – 649090 of een e-mail sturen naar: schouw@wsrl.nl

Plaats een reactie

*=Verplicht veld