Vattenfall gaat gas leveren aan gemeentelijke gebouwen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Per 1 oktober 2022 levert een nieuwe partij, Vattenfall, het gas voor de gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden, waaronder ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam valt. De Drechtsteden zijn daartoe gedwongen, omdat het contract dat de gemeenten had, onder het sanctiepakket van de EU van begin april 2022 viel. De gemeenten in de Drechtsteden geven met het nieuwe contract gehoor aan de verplichting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat om het lopende contract met Gazprom Energy, de Nederlandse dochtermaatschappij van het Russische staatsgasbedrijf te verbreken uiterlijk 10 oktober 2022.

Vanwege de onrustige markt en stijgende prijzen brengt het nieuwe contract fors hogere kosten voor de Drechtsteden (en nog ruim 100 andere gemeenten) met zich mee. (Stockfoto)

Als gevolg van de oorlogshandelingen van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Raad op 8 april 2022 een vijfde sanctiepakket aangenomen. Binnen dit sanctiepakket is onder andere het nietaangaan van (nieuwe) contracten en ontbinden van lopende contracten met Russische (of aan Rusland gelinkte) bedrijven van toepassing.

Economisch delict
De Europese Unie heeft voor het verbod op lopende contracten met een Russische onderneming een overgangsperiode ingesteld van zes maanden vanaf publicatiedatum van het pakket. Concreet houdt dit in dat alle lopende contracten met Russische ondernemingen vóór 10 oktober 2022 moeten zijn beëindigd of er ontheffing moet zijn verleend. Na 10 oktober 2022 nog vasthouden aan het huidige contract is een overtreding van de sanctieverordening, een economisch delict, wat betekent dat het Openbaar Ministerie via strafrechtelijke weg (boetes en/of hechtenis) het verbod kan handhaven. Bovendien maakt dit het contract onrechtmatig en kan dat op gebied van (accountants)controle een onrechtmatigheid opleveren.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld