Veranderingen rond afvalinzameling komen dichterbij

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De komende tijd zijn er veranderingen rond afvalinzameling in Hardinxveld-Giessendam en in nog drie andere gemeenten. De gemeente en afvalverwerker Waardlanden willen inwoners aanmoedigen en helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden. Daarvoor is een nieuw afval- en grondstoffenbeleid opgesteld.

In dit plan staat hoe de hoeveelheid restafval wordt teruggebracht. Van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. De voorbereidingen voor de invoering van dit nieuwe beleid zijn in volle gang. Ieder huishouden krijgt een milieupas om een afvalcontainer te openen.

Wordt er niets gedaan om de hoeveelheid restafval te verlagen? “Dan lopen de kosten voor de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen de komende jaren op. Doordat bijvoorbeeld de tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid blijven stijgen. Met het nieuwe beleid proberen we de kosten per inwoner beheersbaar te houden. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu én uw portemonnee”, bericht de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Bovendien is landelijk het doel dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn. “Als we restafval voorkomen en meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Want alles dat we verbranden is voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken”, aldus de gemeente.

Milieupas
In april krijgen de huishoudens in de bebouwde kom van Hardinxveld-Giessendam een brief met een milieupas. Daarna worden de verzamelcontainers voor restafval gesloten. Je kunt de restafvalcontainers en de nieuwe gft-containers in het dorp dan openen met de gekregen pas. Een belangrijke verandering waarmee ook afvaltoerisme wordt tegengaan. Hier online staat meer informatie. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld